Park en Clubhuis

Tennispark

Het tennispark is prachtig gelegen aan de rand van Malden in een bosrijke omgeving. Wij hebben acht kunstgras banen met LED verlichting waarop (bijna) het hele jaar door getennist kan worden. Het clubhuis (Baan9) is centraal gelegen zodat vanuit alle hoeken het tennisspel beleefd kan worden.

Clubhuis

Het clubhuis (baan9) op het tennispark van Tennisvereniging Malden is dé plek waar leden elkaar ontmoeten voor het maken van tennisafspraken en eventueel het genieten van een kopje koffie of een drankje voorafgaand aan of na afloop van een partijtje tennis. Maar het clubhuis is ook de plek voor algemene en facilitaire zaken zoals kleedkamers, doucheruimtes, materialenberging, sanitaire voorzieningen en de mogelijkheid om via een speciaal reserveringssysteem een van de beschikbare 8 tennisbanen te reserveren. Hoe dat reseveringssysteem werkt vindt je op de pagina baanreservering.

Toegang

Het tennispark is (uitgezonderd competitie, toernooien of andere evenementen) in de maanden april tot en met eind oktober in beginsel geopend van 08.00 uur tot 23.45 uur. In de maanden november tot en met maart is het park in principe geopend van 09.00 uur tot 22.45 uur.

Toegang tot het clubhuis is geregeld door middel van een toegangscontrolesysteem. Naast de toegangsdeuren tot de clubhuishal en de toegangsdeuren tot de bar en de bestuurskamer bevinden zich cardreaders. De KNLTB-pasjes van onze leden zijn geschikt gemaakt voor het openen van de deuren. Haal de pas door de cardreader om de deur (eventueel) te ontgrendelen.

De toegang, ook tijdens openingstijden, is wel beperkt, zodat niet iedereen altijd toegang heeft. De regels met betrekking tot de toegang zijn te vinden in het parkreglement. Kortgezegd komt het erop neer dat je afhankelijk van je leeftijd en het tijdstip op de dag toegang wordt verleend tot in ieder geval de algemene voorzieningen. De toegang tot de bestuurskamer is voorbehouden aan een beperkte groep leden. Dat geldt ook voor de toegang tot de bar. Voor de toegang is per dag (via een bardienstrooster) bepaald wie toegang heeft tot de bar. Bij afwezigheid van een (ingevulde) bardienst is de bar in de regel gesloten.

Een paar belangrijke punten met betrekking tot het gebruik van de ledenpas in het toegangscontrolesysteem en het sluiten van het pand:

  • De geldigheid van de ledenpas is beperkt en daarmee ook de mogelijke toegang tot het clubhuis. Wissel je oude pas tijdig (tijdens de open dag in het voorjaar) om.
  • De pas dient met de magneetstrip tegen de linkerzijde gedrukt door de cardreader te worden gehaald om deuren te ontgrendelen.
  • Controleer bij het afsluiten na het passeren van een toegangsdeur altijd of de deur correct achter je in het slot valt. De elektrische sloten maken enkele seconden na correcte sluiting een geluid
  • Is jouw pas verminkt of ben je deze verloren dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden aan de administratie om misbruik hiermee te voorkomen. In het systeem wordt iedere handeling met een pas vastgelegd.
  • Plaats nooit voorwerpen in het deurkozijn om deze permanent geopend te houden. Dit heeft een nadelige invloed op de uiteindelijke werking van de electrische sloten, die ook zeer kostbaar zijn.
  • Zodra en zolang in de bar volgens rooster iemand aanwezig is, zullen alle toegangsdeuren zonder pasje kunnen worden geopend.
  • Voor leden die een bardienst hebben wordt de eigen ledenpas voor de duur van die bardienst geschikt gemaakt om ook de deur naar baan 9 toe te kunnen ontsluiten. Voor het weer sluiten van de bar kun je het clubhuisreglement raadplegen. In de bardienstklapper (ordner) achter de bar staat ook beschreven hoe je de bar afsluit.
  • Ruilen van een bardienst is uiteraard toegestaan, maar dat dient altijd zo spoedig mogelijk (vanwege de noodzakelijke mutatie in het systeem) te worden gemeld aan de betreffende barcoördinator of aan de barcommissie. Geen melding vooraf betekent simpelweg dat de bar niet geopend kan worden omdat de pas van de ander niet geschikt is gemaakt voor het openen van de bar.

Baan9

In het clubhuis is er ook een heuse bar. Het is zeker geen kantine maar veel meer een ‘Grand-Café’ waar je in een gezellige sfeer kunt vertoeven en gebruik kunt maken van het aanbod aan koffie, thee, fris en sportdrankjes maar ook alcoholische dranken. Ook zijn er in beperkte mate kleine hapjes en snacks verkrijgbaar.

Alleen pin

Met ingang van 1 juli 2020 kan er in Baan9 alleen nog maar met elektronische betaalmiddelen (pin, clubkaart, etc.) betaald worden. Contant geld wordt niet meer geaccepteerd.
Je kunt als lid jouw KNLTB-pas geschikt laten maken voor elektronisch betalen als je hier bij aanvang (van het lidmaatschap) nog niet voor gekozen hebt. Je hebt dan nog maar één pas nodig om het clubhuis te openen, af te hangen en betalingen te verrichten in Baan9. Mocht je dit willen, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie.

De bar wordt gerund door de Clubhuis- en Barcommissie. Voor de daadwerkelijke verkoop is er vrijwel iedere dag een aantal bardiensten, ingevuld door een of meerdere leden als barkeepers. De jaarlijkse contributie van een seniorlid bestaat niet alleen uit een financiële bijdrage maar ook uit de verplichting minmaal éénmaal per halfjaar de rol van barkeeper te vervullen. Per verrichte bardienst ontvangt men korting op de contributie, met een maximum van tweemaal de korting per jaar.

Niet iedere barkeeper is (volledig) op de hoogte van hoe het allemaal werkt achter de bar, in de keuken en, niet onbelangrijk, hoe je na afloop de bar correct moet schoonmaken en afsluiten. Wees daarom allereerst geduldig en begripvol voor de leden achter de bar. Het is niet toegestaan dat leden die geen bardienst hebben (of bezoekers) zich achter de bar begeven. De instructies van de barkeeper moeten door iedereen worden opgevolgd.

De regels met betrekking tot baan9 zijn opgenomen in het clubhuisreglement. Dit reglement (of werkinstructie) is ook opgenomen in de barklapper achter de bar.

Handleidingen voor het gebruik van de kassa, het koffiezetapparaat, de muziekspeler en andere apparaten vind je ook hier.

Zie verder de pagina bardienst over meer uitgebreide informatie.