Commissies

Vrijwilligers

Geen actieve vereniging zonder commissies. Wij hebben gelukkig leden die behalve op de tennisbaan zich ook vrijwillig actief inzetten om de verengiging draaiende te houden. Zonder deze inzet zou de vereniging niet kunnen bestaan!

Hieronder volgt een overzicht van de commissies, hun aandachtspunten en de deelnemende leden.

 

Vacature(s)

Maar er zijn altijd helpende handjes welkom. Wil jij helpen, al is het maar incidenteel? Graag! Op dit moment is bij de navolgende commissies behoefte aan ondersteuning:

  • Communicatie:
    Iemand die mede zorgdraagt voor het bijhouden van de sociale mediakanalen (plaatsen nieuwsberichten, promotie van zaken, verslag maken van activiteiten en aansturen commissies op dit vlak) en/of iemand die mede de IT-systemen van de vereniging beheert.
  • Voorzieningen:
    De commissie zoekt meerdere vrijwilligers die willen ondersteunen bij het uitvoeren van incidentele werkzaamheden

Mocht je andere werkzaamheden willen verrichten, je bij een (andere) commissie willen aansluiten of gewoon goede ideëen hebben? Laat het weten door het bestuur een e-mail te sturen.

 

Commissies

De commissies en de samenstelling daarvan per 21 januari 2021:

 

Ledenadministratie Leden Opmerking
  Marcel Ummelen  

De Ledenadministratie is formeel geen commissie maar wel het kloppend hart van de vereniging. De ledenadministratie verwerkt de aanmeldingen van nieuwe leden, is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden, wijzigt alle veranderingen in ledengegevens en regelt de ledenpassen (KNLTB).

Inmiddels kunnen leden door automatiseringsslagen bepaalde persoonsgegevens ook zelf wijzigen. Log daarvoor in op de persoonlijke pagina "mijn club".

Contact

Vragen over aangaan lidmaatschap, wijziging persoonsgegevens, inning contributies en andere vergoedingen, opzeggen lidmaatschap, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

ICT (Communicatie)
Leden Opmerking
  Joost Koks ICT-systemen
  Paul van Passel Communicatie en website
    VACATURE(S)

De ICT Commissie zorgt voor het opzetten, in stand houden en goed gebruiken van de diverse ICT-voorzieningen die door de vereniging worden gebruikt. Te denken valt aan het toegangscontrolesysteem voor het clubhuis, het afhangbord, de ondersteunende voorzieningen in het clubhuis, zoals wifi, cameratoezicht, muziekinstallatie, het KNLTB-platform dat voor het beheer van de gehele vereniging gebruikt wordt, etc.

Daarnaast faciliteert de commissie de communicatie tussen vereniging en leden, zoals mailings, beheer van website en clubapp en de sociale mediakanalen. Zij ondersteunt commissies en bestuur in hun eigen communicatie naar leden en waakt voor een uniforme communicatie.

Contact

Vragen over toegang tot het clubhuis, bestuurskamer, baan9, over het afhangbord of wifi of over de website, clubapp, communicatiewensen, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Sponsoring Leden Opmerking
  Erik van Rumund  
  Jeroen Hendriks Franssen  

De sponsorcommissie is de schakel tussen de vereninging (leden) en het bedrijfsleven. Door sponsoring kunnen er voor leden extra activiteiten worden georganiseerd.

Contact

Vragen over sponsor worden, sponsoring voor evenement regelen, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

TBC Leden Opmerking
Trainingsbegeleidingcommissie Jos van Helden  
  Diana Tax  

De Trainingsbegeleidingscommissie (TBC) regelt alles met betrekking tot de training en begeleidt de trainers. Ook verzorgt zij het cursistentoernooi. De TBC is het eerste aanspreekpunt voor zowel cursisten als trainers.

Contact

Vragen over training(sindeling), trainers of trainingsgerelateerde activiteiten, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Jeugdcommissie Leden Opmerking
  Erik-Jan Kamsteeg Voorzitter
  Jeroen van Bussel Tenniskids
  Diana Tax algemeen
  Sascha Janssen activiteiten
  Peter van Andel trainer
  Suzanne Thiessen activiteiten

De jeugdcommissie is de motor achter alle jeugdactiviteiten. Zij begeleidt de jeugdcompetities en verzorgt de jeugdclubkampioenschappen (JCK), Open Maldens Jeugtoernooi (OMT) en andere jeugdactiviteiten. De commissie bevordert het tennisplezier en -mogelijkheden voor de jeugd. Zij is het eerste aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

Contact

Vragen over de jeugdcompetitie, toernooien of andere jeugd(club)activiteiten), etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Technische Commissie Leden Opmerking
Competitie en toernooien Anke van de Anker Competitie tevens baanblokkering activiteiten
  Erik van Rumund voorzitter
  Eric Maassen  
  Stijn Rippe  
  Hanneke Vastbinder  
  Anneloes Bohne  
  Geert de Groen Competitie
     

Hoewel de naam anders doet vermoeden is de commissie niet verantwoordelijk voor de technische systemen die door de vereniging worden gebruikt, maar gaat zij over de competatieve kant van het tennis, oftewel het (officiële) wedstrijdtennis. De commissie begeleidt de (KNLTB)competitie en (de leden van de Open Toernooicommissie (OTC) organiseren de clubkampioenschappen voor senioren en het open toernooi (Malden Open). 

Contact

Vragen over de competities voor senioren, de clubkampioenschappen, Malden Open, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Clubhuis- en Barcommissie
Leden Opmerking
  Anneloes Bohne voorzitter
  Harrie Valk  
  Jan Franssen  
  Marius Geutjes  
  Joop Mulder  
  Diny Dibbets  
  Tessy Wielens  
  Lisette van Rumund  

De Clubhuis- en Barcommissie verzorgt de schoonmaak van de facilitaire zaken in het clubhuis (kleedkamers, douches, toiletten) en gaat over de bar, keuken, voorraad en aankleding in/van Baan9 (kantine). Zo houdt zij Baan9 op orde, de barvoorraad op peil en de barinstructies actueel.

De commissie gaat niet over de bardiensten. Daar is een aparte Barroostergroep voor, zie hierna.

Contact

Vragen over de (schoonmaak van) douches, kleedkamers, toiletten en Baan9 kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Barroostergroep Leden Opmerking
  Anneloes Bohne Coördinator
  Tessy Wielens  
  Danielle van Haren  

De Barroostergroep verzorgt (alleen) het inplannen en wijzigen van bardiensten en is het aanspreekpunt voor commissies om voor bardiensten bij tennisactiviteiten te zorgen.

De groep gaat niet over (vragen over) de vergoeding voor het draaien van de bardiensten. Daarvoor dient de penningmeester benaderd te worden.

Vragen over of problemen met toegang tot Baan9 dienen aan de ICT-commissie te worden voorgelegd.

Contact

Vragen over het inroosteren of ruilen van bardiensten kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Commissie Voorzieningen
Leden Opmerking
Tennispark en facilitair Cees Voorn  
  Harrie Valk Groundsman
  Jan Kooistra groenvoorziening
    VACATURE(S)

Deze commissie verzorgt het grootonderhoud van het tennispark, zowel clubhuis als de tennisbanen, verlichting en groenvoorziening. Tevens dragen zij zorg voor het schoonhouden van het tennispark en begeleiden zij de groenploeg (een alternatieve bardienst).

Contact

Vragen over het onderhoud van het tennispark kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Seniorencommissie Leden Opmerking
'De Ballenbende' Mirjam Smal voorzitter
  Eline Leeuwangh plaatsvervangend voorzitter
  Saskia Bosman  
  Elmera Hooft  
  Ria Duenk  
  Erna Kopp  
  Rob Schnaar  
  Henk Thuis  
  Heleen van de Sande  
  Ingrid de Nijs  

De Ballenbende is een groep actieve leden die recreatieve activiteiten voor senioren ondersteunen of organiseren. Zij verzorgen onder meer het nieuwe ballentoernooi (voor nieuwe leden), het oliebollentoernooi, de feestelijke afsluiting van de competitie en de rackettoss op zondagochtend.

Contact

Vragen over recreatieve activiteiten voor senioren en rackettoss (op zondag) kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Kascontrolecommissie Leden Opmerking
  Lonneke Peters  
  Mart Hinssen  

De Kascontrolecommissie controleert namens alle leden het financiele jaarverslag (jaarrekening) van de vereniging zoals opgesteld door het bestuur, zodat de de leden zekerheid hebben over de getrouwe weergave daarvan.