Commissies

Vrijwilligers

Geen actieve vereniging zonder commissies. Wij hebben gelukkig leden die behalve op de tennisbaan zich ook vrijwillig actief inzetten om de verengiging draaiende te houden. Zonder deze inzet zou de vereniging niet kunnen bestaan!

Hieronder volgt een overzicht van de commissies, hun aandachtspunten en de deelnemende leden.

 

Vacature(s)

Maar er zijn altijd helpende handjes welkom. Wil jij helpen, al is het maar incidenteel? Graag! Op dit moment (stand 1 januari 2023) is er bij de navolgende commissies behoefte aan ondersteuning:

 • Communicatie:
  Iemand die mede zorgdraagt voor het bijhouden van de sociale mediakanalen (plaatsen nieuwsberichten, promotie van zaken, verslag maken van activiteiten en aansturen/ondersteunen commissies op dit vlak).
 • Voorzieningen:
  De commissie zoekt meerdere vrijwilligers die willen ondersteunen bij het uitvoeren van incidentele werkzaamheden
 • Jeugdcommissie:
  5 voltallige leden voor het organiseren en begeleiden van jeugdactiviteiten zoals de jeugdcompetitie, open jeugdtoernooi, clubkampioenschappen en jeugdtoernooien
 • Sponsoring:
  2 leden (waarvan één voorzitter) voor het invullen/uitvoeren van het sponsorbeleid, werven en begeleiden van sponsoren, sponsoring voor activiteiten ondersteunen
 • Trainingsbegeleidingscommissie
  2 leden voor het begeleiden van alle trainingsactiviteiten en het onderhoud van het contact/overleg met de trainers en aanverwante derden.
 • Seniorencommissie
  De commissie is nieuw leven in geblazen en is op zoek naar nog één lid die de commissie willen aanvullen zodat er (nieuwe) activiteiten voor senioren kunnen worden georganiseerd.

Mocht je andere werkzaamheden willen verrichten, je bij een (andere) commissie willen aansluiten of gewoon goede ideëen hebben? Laat het weten door het bestuur een e-mail te sturen.

 

Commissies

De commissies en de samenstelling daarvan per 1 januari 2023:

 

Ledenadministratie Leden Opmerking
  Rob Roosen  

De Ledenadministratie is formeel geen commissie maar wel het kloppend hart van de vereniging. De ledenadministratie verwerkt de aanmeldingen van nieuwe leden, is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden, wijzigt alle veranderingen in ledengegevens en regelt de ledenpassen (KNLTB).

Inmiddels kunnen leden door automatiseringsslagen bepaalde persoonsgegevens ook zelf wijzigen. Log daarvoor in op de persoonlijke pagina "mijn club".

Contact

Vragen over aangaan lidmaatschap, wijziging persoonsgegevens, inning contributies en andere vergoedingen, opzeggen lidmaatschap, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

ICT (Communicatie)
Leden Opmerking
  Joost Koks ICT-systemen
  Carlot Roelofs Communicatie en website
    VACATURE(S)

De ICT Commissie zorgt voor het opzetten, in stand houden en goed gebruiken van de diverse ICT-voorzieningen die door de vereniging worden gebruikt. Te denken valt aan het toegangscontrolesysteem voor het clubhuis, het afhangbord, de ondersteunende voorzieningen in het clubhuis, zoals wifi, cameratoezicht, muziekinstallatie, het KNLTB-platform dat voor het beheer van de gehele vereniging gebruikt wordt, etc.

Daarnaast faciliteert de commissie de communicatie tussen vereniging en leden, zoals mailings, beheer van website en clubapp en de sociale mediakanalen. Zij ondersteunt commissies en bestuur in hun eigen communicatie naar leden en waakt voor een uniforme communicatie.

Contact

Vragen over toegang tot het clubhuis, bestuurskamer, baan9, over het afhangbord of wifi of over de website, clubapp, communicatiewensen, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Sponsoring Leden Opmerking
  VACATURE (interim Paul van Passel) Voorzitter
  Jeroen Hendriks Franssen  

De sponsorcommissie is de schakel tussen de vereninging (leden) en het bedrijfsleven. Door sponsoring kunnen er voor leden extra activiteiten worden georganiseerd.

Contact

Vragen over sponsor worden, sponsoring voor evenement regelen, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

TBC Leden Opmerking
Trainingsbegeleidingcommissie Paul van Passel  
  VACATURE  

De Trainingsbegeleidingscommissie (TBC) regelt alles met betrekking tot de training en begeleidt de trainers. Ook verzorgt zij het cursistentoernooi. De TBC is het eerste aanspreekpunt voor zowel cursisten als trainers.

Contact

Vragen over training(sindeling), trainers of trainingsgerelateerde activiteiten, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Jeugdcommissie Leden Opmerking
  VACATURE Voorzitter
  VACATURE Tenniskids
  VACATURE algemeen
  VACATURE activiteiten
  VACATURE trainer
  VACATURE activiteiten

De jeugdcommissie is de motor achter alle jeugdactiviteiten. Zij begeleidt de jeugdcompetities en verzorgt de jeugdclubkampioenschappen (JCK), Open Maldens Jeugtoernooi (OMT) en andere jeugdactiviteiten. De commissie bevordert het tennisplezier en -mogelijkheden voor de jeugd. Zij is het eerste aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

Contact

Vragen over de jeugdcompetitie, toernooien of andere jeugd(club)activiteiten), etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Technische Commissie Leden Opmerking
Competitie en toernooien Carlot Roelofs voorzitter, competitie en CL
  Tosca Stevens competitie en CL
  Jacqueline Jägers competitie en CL
  Roger van Prooijen competitie CL
  Hanneke Vastbinder algemeen
  Jacques Reuver algemeen

Hoewel de naam anders doet vermoeden is de commissie niet verantwoordelijk voor de technische systemen die door de vereniging worden gebruikt, maar gaat zij over de competatieve kant van het tennis, oftewel het (officiële) wedstrijdtennis. De commissie begeleidt de (KNLTB)competitie en (de leden van de Open Toernooicommissie (OTC) organiseren de clubkampioenschappen voor senioren en het open toernooi (Malden Open). 

Contact

Vragen over de competities voor senioren, de clubkampioenschappen, Malden Open, etc. kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Clubhuis- en Barcommissie
Leden Opmerking
  Anneloes Bohne voorzitter
  Harrie Valk  
  Jan Franssen  
  Marius Geutjes  
  Joop Mulder  
  Diny Dibbets  
  Marlies van Haren  
  Lisette van Rumund  

De Clubhuis- en Barcommissie verzorgt de schoonmaak van de facilitaire zaken in het clubhuis (kleedkamers, douches, toiletten) en gaat over de bar, keuken, voorraad en aankleding in/van Baan9 (kantine). Zo houdt zij Baan9 op orde, de barvoorraad op peil en de barinstructies actueel.

De commissie gaat niet over de bardiensten. Daar is een aparte Barroostergroep voor, zie hierna.

Contact

Vragen over de (schoonmaak van) douches, kleedkamers, toiletten en Baan9 kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Barroostergroep Leden Opmerking
  Anneloes Bohne Coördinator
  Marlies van Haren  

De Barroostergroep verzorgt (alleen) het inplannen en wijzigen van bardiensten en is het aanspreekpunt voor commissies om voor bardiensten bij tennisactiviteiten te zorgen.

De groep gaat niet over (vragen over) de vergoeding voor het draaien van de bardiensten. Daarvoor dient de penningmeester benaderd te worden. Voor vragen over toegang tot Baan9 dient de commissie Communicatie/IT benaderd te worden.

Vragen over of problemen met toegang tot Baan9 dienen aan de ICT-commissie te worden voorgelegd.

Contact

Vragen over het inroosteren of ruilen van bardiensten kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Commissie Voorzieningen
Leden Opmerking
Tennispark en facilitair Hans van Haren  
  Geert de Groen  
  Mart Hinssen  

Deze commissie verzorgt het grootonderhoud van het tennispark, zowel clubhuis als de tennisbanen, verlichting en groenvoorziening. Tevens dragen zij zorg voor het schoonhouden van het tennispark en begeleiden zij de groenploeg (een alternatieve bardienst).

Contact

Vragen over het onderhoud van het tennispark kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Seniorencommissie Leden Opmerking
  Evelien Boonzaaijer Voorzitter
  Vacature  
  Eline Leeuwangh  
  Pawel Statema  
  Lyanne van de Sanden  

De seniorencommissie vertegenwoordigt het belang van de senioren. Zij draagt soort voor het werven en behouden van seniorleden, het organiseren van wedstrijden bijv. éendaagstoernooien, racket-toss op zondag, etc. (uitgezonderd de bondswedstrijden zoals competitie en open toernooi) en feestelijke activiteiten (en aankleding). De commissie krijgt hierbij ondersteuningen van de Ballenbende.

Contact

Vragen over de seniorencie en/of seniorenactiviteiten op het park kunnen per e-mail ingediend worden.

 

Ballenbende Leden Opmerking
Onderdeel van de Seniorencie Mirjam Smal voorzitter
  Eline Leeuwangh  
  Saskia Bosman  
  Elmera Hooft  
  Ria Duenk  
  Henk Thuis  
  Heleen van de Sande  
  Dennis Wijnaarts  
  Nicole van Prooijen  

De Ballenbende is een groep actieve leden die recreatieve activiteiten voor de vereniging (hoofdzakelijk de senioren) ondersteunen of organiseren. Zij verzorgen onder meer het nieuwe ballentoernooi (voor nieuwe leden), het oliebollentoernooi, de feestelijke afsluiting van de competitie en de rackettoss op zondagochtend.

Contact

Vragen over recreatieve activiteiten voor senioren en rackettoss (op zondag) kunnen (ook) per e-mail ingediend worden.

 

Kascontrolecommissie Leden Opmerking
  Juliette van den Dolder  
  Wim Borsboom  

De Kascontrolecommissie controleert namens alle leden het financiele jaarverslag (jaarrekening) van de vereniging zoals opgesteld door het bestuur, zodat de de leden zekerheid hebben over de getrouwe weergave daarvan.