Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Malden (bestaande uit vrijwilligers) wordt gevormd door het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB).

 

Het bestuur draagt zorgt voor het algemeen reilen en zeilen binnen de vereniging. Gezicht van het bestuur en daarmee de vereniging is de voorzitter. Samen met de secretaris (belast met de administratieve kant) en de penningmeester (belast met de financiën) vormt de voorzitter het dagelijks bestuur. Dat dagelijks bestuur geeft formeel leiding aan de vereniging. Dat gebeurt samen met de algemene bestuursleden (zonder formele bevoegdheden), die ieder hun eigen aandachtspunten of portefeuille(s) hebben.   

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2022:

Functie Persoon Portefeuille
voorzitter (DB,AB) Jos van Helden TBC en Oldstars
secretaris (DB,AB) Rob Roosen Accomodatie/Facilitair
penningmeester (DB, AB) Marcel Ummelen Financiën
algemeen bestuurslid (AB) Joost Koks Communicatie/IT
algemeen bestuurslid (AB) Paul van Passel Communicatie/IT en Sponsoring
algemeen bestuurslid (AB) Ron Roelofs Senioren en TC
algemeen bestuurslid (AB) VACATURE Jeugd

 

Vragen aan het bestuur kunnen rechtstreeks gesteld worden per e-mail. Indien het onderwerp van de vraag of de reden van contact specifiek ziet op een bepaalde portefeuille dan kan het betreffende bestuurslid ook direct worden gemaild door op de naam van de persoon te klikken.