Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Malden (bestaande uit vrijwilligers) wordt gevormd door het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB).

 

Het bestuur draagt zorgt voor het algemeen reilen en zeilen binnen de vereniging. Gezicht van het bestuur en daarmee de vereniging is de voorzitter. Samen met de secretaris (belast met de administratieve kant) en de penningmeester (belast met de financiën) vormt de voorzitter het dagelijks bestuur. Dat dagelijks bestuur geeft formeel leiding aan de vereniging. Dat gebeurt samen met de algemene bestuursleden (zonder formele bevoegdheden), die ieder hun eigen aandachtspunten of portefeuille(s) hebben.   

De samenstelling van het bestuur per 21 januari 2021:

Functie Persoon Portefeuille
voorzitter (DB,AB) Jos van Helden TBC en Oldstars
secretaris (DB,AB) Carla Lubbers VACATURE Accomodatie/Facilitair
penningmeester (DB, AB) Marcel Ummelen Financiën
algemeen bestuurslid (AB) Joost Koks Communicatie/IT
algemeen bestuurslid (AB) Paul van Passel Communicatie/IT en Sponsoring
algemeen bestuurslid (AB) Ron Roelofs Senioren en TC
algemeen bestuurslid (AB) Erik-Jan Kamsteeg Jeugd

 

Vragen aan het bestuur kunnen rechtstreeks gesteld worden per e-mail. Indien het onderwerp van de vraag of de reden van contact specifiek ziet op een bepaalde portefeuille dan kan het betreffende bestuurslid ook direct worden gemaild door op de naam van de persoon te klikken.

 

Vacature(s)

Voor het bestuur zijn wij op korte termijn op zoek naar een secretaris.

Profielschets / doelstelling Secretaris

Doelstelling; Het secretariaat vervult een ondersteunende functie voor het Bestuur en waarborgt een goed verloop van processen binnen het besturen van de vereniging. De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het Dagelijks Bestuur De Secretaris zorgt voor:

  • een up-to-date lopend secretariaat
  • efficiënte verslaglegging in de vorm van agenda’s en notulen
  • archivering
  • post en mail verwerking
  • voorbereiden en bijwonen van AB en DB vergaderingen
  • ondersteuning en samenwerking met de voorzitter en penningmeester

Profiel: Accuraat Communicatief vaardig in spraak en geschrift. Is via telefoon en mail goed bereikbaar.

Ben jij onze nieuwe secretaris? We komen graag met jou in gesprek. Stuur een e-mail met een korte motivatie naar het bestuur.