Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Malden (bestaande uit vrijwilligers) wordt gevormd door het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB).

 

Het bestuur draagt zorgt voor het algemeen reilen en zeilen binnen de vereniging. Gezicht van het bestuur en daarmee de vereniging is de voorzitter. Samen met de secretaris (belast met de administratieve kant) en de penningmeester (belast met de financiën) vormt de voorzitter het dagelijks bestuur. Dat dagelijks bestuur geeft formeel leiding aan de vereniging. Dat gebeurt samen met de algemene bestuursleden (zonder formele bevoegdheden), die ieder hun eigen aandachtspunten of portefeuille(s) hebben. In de regel wordt er één keer per maand (12x per jaar) vergaderd. 

 

VACATURE'S

Voor het bestuur zijn wij met ingang van (uiterlijk) 1 januari 2023 op zoek naar:

een secretaris.

Profielschets / doelstelling Secretaris

Doelstelling: Het secretariaat vervult een ondersteunende functie voor het Bestuur en waarborgt een goed verloop van processen binnen het besturen van de vereniging. De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het Dagelijks Bestuur De Secretaris zorgt voor:

  • een up-to-date lopend secretariaat
  • efficiënte verslaglegging in de vorm van agenda’s en notulen
  • archivering
  • post en mail verwerking (namens het Bestuur)
  • voorbereiden en bijwonen van AB en DB vergaderingen
  • ondersteuning en samenwerking met de voorzitter en penningmeester

Profiel: accuraat, pro-actief, Communicatief (digitaal) vaardig in spraak en geschrift. Is via telefoon en mail goed bereikbaar. Kan overweg met MS Office en MS Teams

Ben jij onze nieuwe secretaris? We komen graag met jou in gesprek. Stuur een e-mail met een korte motivatie naar het bestuur.

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een algemeen bestuurder. Het moment van starten gaat in overleg.

Profielschets / doelstelling Algemeen Bestuurder

Doelstelling: Als algemeen bestuurder neem je deel aan bestuursvergadering en beslis je samen met het Dagelijks Bestuur over algemene beleidszaken en bewaak je de uitvoering van beleidsplannen, opvolgen van eerdere beslissingen, het waarborgen van de continuïteit en het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Iedere bestuurder heeft zijn eigen aandachtsgebied dat in overleg wordt bepaald.

Profiel: accuraat, betrokken, zelfstandig en een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Is via telefoon en mail goed bereikbaar. Kan overweg met MS Office en MS Teams.

Interesse om algemeen bestuurder te worden? We komen graag met jou in gesprek. Stuur een e-mail met een korte motivatie naar het bestuur.

 

Samenstelling

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2023:

Functie Persoon Portefeuille
voorzitter (DB,AB) Joost Koks Communicatie/IT, Jeugd
secretaris (DB,AB) VACATURE  
penningmeester (DB, AB) Rob Roosen Financiën
algemeen bestuurslid (AB) Paul van Passel Communicatie/IT, Sponsoring, TBC
algemeen bestuurslid (AB) Ron Roelofs Senioren en TC
algemeen bestuurslid (AB) Tim van Peer Accomodatie/Facilitair
algemeen bestuurslid (AB) VACATURE Jeugd

 

Vragen aan het bestuur kunnen rechtstreeks gesteld worden per e-mail. Indien het onderwerp van de vraag of de reden van contact specifiek ziet op een bepaalde portefeuille dan kan het betreffende bestuurslid ook direct worden gemaild door op de naam van de persoon te klikken.