Bespeelbaarheid banen

Er zijn omstandigheden/condities waaronder er geen gebruik mag worden gemaakt van de tennisbanen, niet alleen ter voorkoming van schade aan die banen maar ook ter voorkoming van persoonlijk letsel. Dit speelt vooral in de wintermaanden wanneer er sprake is van vorst. Maar ook bij overvloedige regen kunnen de banen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Let ook bij (naderend) onweer goed op. Verlaat de baan tijdig en schuil eventueel in het clubhuis.

In beginsel kan het reserveren of het kunnen afhangen van een baan vanwege het weer tijdelijk geblokkeerd zijn. Op de website (zie ook hierna) zal zo adequaat mogelijk informatie over de conditie van de banen en de bespeelbaarheid wordt weergegeven. De bespeelbaarheid wordt alleen niet iedere dag gecontroleerd.

 

Meldingen website, clubapp, afhangbord en toegangspoorten

De algemene bespeelbaarheid van de banen wordt op iedere pagina op de website weergegeven in het menu aan de zijkant (zie afbeelding).

1) Hier wordt de algemene status weergegeven

2) Hier wordt aangegeven wanneer de status voor het laatst is aangepast

 

De status kan zijn:

  • "BESPEELBAAR" (in het groen)
  • "BESPEELBAAR, TENZIJ" (in het oranje)
  • "NIET BESPEELBAAR" (in het rood)

 

Toelichting "bespeelbaar"

Bij "bespeelbaar" zijn er geen belemmeringen en zijn die ook niet op korte termijn te verwachten.

Het weer laat zich alleen niet altijd heel nauwkeurig voorspellen. Een plaatstelijke hoosbui kan de banen (vaak korstondig) blank zetten. In dat geval kan er toch korte tijd (zolang plassen zichtbaar zijn) niet gespeeld worden. Dat is logisch en voor iedereen goed waarneembaar.

 

Toelichting "bespeelbaar, tenzij"

Bij "bespeelbaar, tenzij" zijn er op dat moment geen belemmeringen maar kunnen die zich op korte termijn wel (kortstondig en/of plots) voordoen. Het komt dan echt aan op de eigen, actuele waarneming en verantwoordelijkheid van de spelers. Als richtlijn voor de invulling of een uitzondering voordoet kan het volgende gehanteerd worden:

  • Vorst in de baan + géén witte uitslag en niet glad  : spelen mag
  • Vorst in de baan + wel witte uitslag en/of wel glad : spelen mag niet 
  • Sneeuw op de baan: spelen mag niet én sneeuw verwijderen mag ook niet.

Deze situaties kunnen zich voordoen als temperaturen 's nachts net onder het vriespunt liggen en overdag daarboven. In de ochtend kunnen banen dan door ijs of aangevroren mist glad zijn. Meestal is dan ook een witte uitslag op de banen zichtbaar. Er mag dan niet getennist worden. Meestal zijn de banen na een paar uur/ in de middag wel bespeelbaar. 
In de winter kan de ondergrond nog bevroren zijn, terwijl de buitentemperatuur toch behoorlijk is. Bij ook kleine hoeveelheden regen kunnen dan al plassen ontstaan. Ook dan mag er niet getennist worden.

 

Toelichting "niet bespeelbaar"

Bij "niet bespeelbaar" is het duidelijk dat er niet gespeeld mag worden. In die gevallen verschijnt er - naast de mededeling in de zijbalk op de website - altijd een nieuwsmelding op de startpagina van de website (ook zichtbaar in de clubapp en op het afhangbord) en kan baanreservering en het afhangen geblokkeerd zijn. Ook kunnen op de toegangspoorten van het park dan waarschuwingen worden geplaatst.

 

Twijfel je of er wel of niet kan worden gespeeld? Raadpleeg dan de website of app en gebruik de navolgende richtlijnen (die ook in het clubhuis hangen).