Bardienst

Bardienst

Voor senioren geldt een verplichting om per (bar)dienstperiode (ongeveer een halfjaar) één (bar)dienst te verrichten tegen een na afloop van die periode te verrekenen korting op de contributie. Dat betekent dus minimaal twee (bar)diensten per verenigingsjaar. De toe te passen korting geldt per periode. Dat wil zeggen dat er bij het draaien van meer (bar)diensten in dezelfde periode maar één keer korting wordt toegepast.

Barrooster/inplannen (bar)dienst

Het rooster voor de (bar)diensten inzien of een (bar)dienst inplannen kan heel eenvoudig via:

Clubhuis- en Barreglement

Voor de leden die bardienst hebben is het allereerst noodzakelijk om kennis te hebben van het Clubhuis- en Barreglement. Daarin staat beschreven welke regels er gelden en wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een barkeeper zijn.

Handleidingen en instructies

Veder is het handig om gebruiksinstructies en handleidingen van de verschillende apparaten en installaties in de bar en keuken voorhanden te hebben. Deze handleidingen en instructies zijn opgenomen in de klapper achter de bar (bij de geluidsinstalatie).

Je kunt deze ook hier digitaal raadplegen of downloaden.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over de (bar)dienst kun je per e-mail contact opnemen met de bardienstcommissie. De huidige bezetting van de bardienstcommissie vind je hier. Na inloggen kun je ook de directe telefoongegevens vinden in geval van dringende zaken.