Bardienst

Bardienst

Voor senioren geldt in beginsel een verplichting om per (bar)dienstperiode (ongeveer een halfjaar) één (bar)dienst te verrichten tegen een na afloop van die periode te verrekenen korting op de contributie. Dat betekent dus minimaal twee (bar)diensten per verenigingsjaar. De toe te passen korting geldt per periode. Dat wil zeggen dat er bij het draaien van meer (bar)diensten in dezelfde periode maar één keer korting wordt toegepast.

Door het bestuur zijn enkele alternatieve bardiensten in het leven geroepen. Het vervullen van een alternatieve bardienst/dienst staat gelijk aan het vervullen van een bardienst. Neem contact op het met bestuur indien je graag een alternatieve bardienst wilt vervullen.

Barrooster/inplannen (bar)dienst

Het rooster voor de (bar)diensten inzien of een (bar)dienst inplannen kan heel eenvoudig via:

Voor hulp bij het inloggen/inplannen via bovengenoemde mogelijkheden is een handleiding gemaakt. Je vindt deze handleiding bij alle verenigingsdocumenten (besloten gedeelte van de website). 

Clubhuis- en Barreglement

Voor de leden die bardienst hebben is het allereerst noodzakelijk om kennis te hebben van het Clubhuis- en Barreglement. Daarin staat beschreven welke regels er gelden en wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een barkeeper zijn.

Handleidingen en instructies

Veder is het handig om gebruiksinstructies en handleidingen van de verschillende apparaten en installaties in de bar en keuken voorhanden te hebben. Deze handleidingen en instructies zijn opgenomen in de klapper achter de bar (bij de geluidsinstalatie).

Je kunt deze ook hier digitaal raadplegen of downloaden.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over de (bar)dienst kun je per e-mail contact opnemen met de bardienstcommissie. De huidige bezetting van de bardienstcommissie vind je hier. Na inloggen kun je ook de directe telefoongegevens vinden in geval van dringende zaken.