Reglementen

VANWEGE DE COVID-19-MAATREGELEN GELDEN AANVULLENDE PARKREGELS ZIE HIERONDER!

 

Om alles binnen Tennisvereniging Malden in goede banen te leiden en ieder lid de kans te geven volop profijt te hebben van het lidmaatschap zijn er diverse afspraken gemaakt en formeel vastgelegd.

We kennen:

De statuten

Dit zijn de officiële (notarieel vastgelegde) zaken (doel van de stichting, verplichtingen van leden, etc.) die de wettelijke basis zijn voor het bestaan van de vereniging. Mocht een lid geïnteresseerd zijn in de statuten dan is via de secretaris van het bestuur een kopie hiervan (tegen kostprijs) op te vragen.

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk regelement bevat verenigingseigen regels en afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld het lidmaatschap, de vaststelling en betalingscondities van contributie, het aanstellen van bestuurders of commissies, besluitvorming, etc. 

(login vereist): Download hier de laatste versie van het huishoudelijk reglement

Het parkreglement

Ons tennispark is een besloten terrein waar regels gelden die iedereen (leden en bezoekers) in acht dienen te nemen. Die regels zijn ervoor om iedereen een prettige (tennis)ervaring te geven. 

Ga naar de regels met betrekking tot het tennispark

Het clubhuisreglement

In dit reglement zijn de afspraken opgenomen met betrekking tot de toegang tot het clubhuis, gebruik baanverplichting, toegang baan 9 en de bardienst.

(login vereist): Download hier de laatste versie van het clubhuisreglement