Baanreservering

Afhangbord

In de hal van het clubhuis bevindt zich tegen de wand van de bestuurskamer het touchscreen van het baanreserveringssysteem (afhangbord). Via dit scherm kun je, simpel door het aanraken van de verschillende opties, een baan reserveren. Je kunt specifiek kiezen voor een van de acht tennisbanen of je kiest voor de baan die het eerst beschikbaar is. Je hebt wel jouw eigen tennispasje nodig voor het maken van een reservering.

Hier vind je een beknopte handleiding voor gebruik van het afhangbord.

Het is op dit moment (nog) niet mogelijk om op afstand (via de clubapp) een baan te reserveren.

Belangrijk:

Personen waarvoor een reservering is ingevoerd moeten op het tennispark aanwezig zijn, ondanks een eventuele wachttijd. Ben je niet aanwezig dan kan verzocht worden om de betreffende reservering te laten annuleren.

Mocht je al een reservering hebben ingevoerd maar gaat de tennispartij om wat voor reden dan ook niet door, vergeet dan vooral niet om de ingegeven reservering te wissen (vóórdat je het tennispark verlaat). Anders zal de betreffende tennisbaan gedurende de aangegeven tijd niet door anderen kunnen worden gereserveerd.

 

Baanbezetting

Hoewel het op dit moment (nog) niet mogelijk is om op afstand (via de clubapp) een baan te reserveren kunnen leden op afstand via de website (en via de clubapp) wel de baanstatus of baanbezetting inzien.

Website

1: snelle optie) Op de website staat op iedere pagina een mini venster (widget) met daarin een baanstatus. Kies je dag en tijdstip en in het venster wordt met een kleur getoond of de baan op dat moment vrij (groen weergegeven) of bezet (rood weergegeven) is.

2: uitgebreide optie) Wil je meer of gedetailleerde informatie inzien dan ga je naar de pagina van de baanbezetting. Let op: je moet hiervoor ingelogd zijn. Na het inloggen zie je in het menu een extra optie verschijnen (zie afbeelding). Klik daar op om de gedetailleerde baanbezetting te zien.

Clubapp (smartphone)

Open de applicatie op je telefoon en ga in het menu 'Club' helemaal naar beneden toe. Daar staat een link naar 'Baanoverzicht' (zie afbeelding).

 

Conditie tennisbanen

Er zijn omstandigheden/condities waaronder er geen gebruik mag worden gemaakt van de tennisbanen, niet alleen ter voorkoming van schade aan die banen maar ook ter voorkoming van persoonlijk letsel. Dit speelt vooral in de wintermaanden wanneer er sprake is van vorst. Maar ook bij overvloedige regen kunnen de banen tijdelijk niet beschikbaar zijn.

In beginsel kan het reserveren of het kunnen afhangen van een baan dan tijdelijk geblokkeerd zijn. Op de website zal zo adequaat mogelijk informatie over de conditie van de banen en de bespeelbaarheid wordt weergegeven. Controleer bij twijfel altijd de website of app.

Er kan/mág niet worden getennist als

  • er zich een laag sneeuw op de banen bevindt; probeer nooit verse sneeuw van de baan te verwijderen. De kans op schade aan de baan is dan zeer groot.
  • sprake is van een bevroren onderlaag (van sneeuw).
  • het enkele nachten achtereen matig tot streng heeft gevroren en het dooit overdag niet of nauwelijks. De lava-onderlaag, direct onder het gras, zal bevroren zijn. Bij snelle dooi zal het lijken of de baan er perfect bij ligt, maar tennissen met die conditie veroorzaakt zeker oneffenheden in en schade aan het kunstgras oppervlak.
  • de bovenlaag van de baan er wit uitziet zal dit duiden op bevroren mist of rijp. De verraderlijke gladheid van het oppervlak geeft ernstige risico’s als er tóch op getennist wordt.
  • er grote hoeveelheden water op de baan staan. Dit kan duiden op een bevroren ondergrond of gewoon op een overvolle drainage (kort na een hoosbui).

Ben je niet zeker van de situatie, kijk dan bij de nieuwsinformatie op de website.