Parkregels

Parkreglement

Ons tennispark is een besloten terrein dat prachtig gelegen is aan de rand van het bos. Voor iedereen, leden en bezoekers, moet een bezoek uitnodigend zijn en blijven. Sportiviteit zowel op de baan als daarbuiten is dan ook het uitgangspunt.

Omwonenden/buurt

Het park is gelegen in een woonwijk. Dat vraagt om bijzondere aandacht. Leden en bezoekers worden daarom uitdrukkelijk verzocht hiermee rekening te houden. Met name bij het aankomen, spelen of vertrek in de vroege ochtend- of avonduren dient hier extra aandacht voor te zijn. Respecteer de (nacht)rust van omwonenden!:

  • Vertrek rustig vanaf het park/de parkeerplaats
  • Blijf niet praten/hangen op de parkeerplaats
  • Rijd rustig door de buurt

Om het gebruik van ons tennispark voor iedereen plezierig te houden gelden er enkele regels. Deze regels zijn neergelegd in het parkreglement.

Download hier de laatste versie van het parkreglement.

 

Rookvrij

Het tennispark is bovendien volledig rookvrij. Dat wil zeggen dat er nergens op het park gerookt mag worden, tenzij anders aangegeven. Verder wordt iedereen verzocht rekening te houden met het roken net buiten het park. Spelers op de baan maar ook toeschouwers kunnen bij een ongunstige wind toch hinder ondervinden van de rook.