Lidmaatschap

Algemene informatie

Het lidmaatschap voor Tennisvereniging Malden staat in beginsel open voor iedereen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het mogelijk om lid te worden. Trainingen worden gegeven voor kinderen vanaf 4 jaar (aspirant-leden). Tennis is tot op hoge leeftijd te spelen dus een bovengrens kent onze vereniging niet. Voor zowel jeugd- als seniorleden worden door het jaar heen vele activiteiten georganiseerd.

Leden tot 18 jaar worden als juniorlid aangemerkt. Vanaf 18 jaar (het vereningsjaar waarin zij 18 jaar worden) spreken wij over seniorleden. De junioren zijn onderverdeeld in meerdere (leeftijds)categorieën. Voor de senioren geldt geen onderscheid op leeftijd. Wel kunnen toernooien en andere evenementen onderscheid maken door de indeling open te stellen voor bepaalde leeftijden (17+, 35+ 55+, etc.).

Met ingang van medio 2020 is er een speciaal lidmaatschap voor Oldstars voor ouderen die willen tennissen, maar niet meer als een hinde over de baan gaan.

Ledenadministratie

Voor vragen over het (aangaan of opzeggen van het) lidmaatschap of de inning van vergoedingen kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie.

 

Lidmaatschap en tarieven

Onze vereniging kent diverse lidmaatschappen. Zo kun je actief tennissen, als Oldstar in beweging blijven en contact houden met leeftijdgenoten, maar ook slechts ondersteunend lid zijn. Voor junioren en studenten zijn er bovendien gunstige tarieven. Voor seniorleden (18 jaar en ouder, Oldstars uitgesloten) geldt een aanvullende verplichting en dat is dat er gemiddeld één keer per half jaar een bardienst vervuld moet worden.

Onze vereniging is aangesloten bij Heumenstegoed. Geef bij aanmelding aan als jij dit tegoed voor betaling wilt inzetten. Ook neemt de vereniging deel aan Sjors Sportief waarvoor andere voorwaarden kunnen gelden. Geef dit bij aanmelding aan.

 

Voor 2024 geldt:

 

 

Lidmaatschap jeugd en senioren

Op het lidmaatschap zijn onze lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je hier nalezen. Van belang: het vereningsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap geldt telkens voor een verenigingsjaar tot wederopzegging. Er kan met inachtneming van een opzegtermijn van (ten minste) 1 maand, tegen het einde van het vereningsjaar worden opgezegd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

NB: door aanmelding als lid bij de vereniging wordt je ook direct aangemeld bij de KNLTB als bondslid. Jouw contactgegevens worden daarbij gedeeld met de KNLTB.

Wat krijg je?

 • Naast de jaarlijkse contributie (lidmaatschap) betaal je in beginsel eenmalig entreegeld.
 • Je wordt automatisch aangemeld bij de KNLTB (Bond) en krijgt via de Bond een digitale KNLTB-pas (via de Clubapp). Deze pas kan nodig zijn voor legitimatie als lid en bij competitie of toernooien. 
 • Van de vereniging zelf krijg je een fysieke ledenpas. Daarmee kun je het clubhuis openen, een baanreservering bevestigen/afhangen en Baan9 (sportkantine) openen als je daartoe gerechtigd bent.
 • Voor senioren geldt dat zij geacht worden 2 maal per jaar jaar (1x per halfjaar) een (bar)dienst te draaien. Zij verkrijgen daarvoor een (achteraf te verekenen) korting op het lidmaatschap. Met de ledenpas kunnen zij bij een bardienst ook Baan9 (sportkantine) openen.
 • Je kunt onbeperkt tennissen. Club- en bondsactiviteiten gaan wel voor op recreatief tennis. Voor jeugdleden tot 12 jaar geldt dat zij tot 19:00 uur kunnen spelen.
 • Je kunt deelnemen aan alle clubactiviteiten. Soms is daar een kleine eigen bijdrage voor verschuldigd.
 • Het lidmaatschap omvat geen deelname aan training of competitie. Voor deelname aan tennistraining, competitie of (soms) toernooien en andere activiteiten) betaal je een aparte bijdrage en daarvoor dien jij je apart aan te melden.
 • Alle vergoedingen staan vermeld onder de tarieven.

Direct lid worden

 

Oldstars lid worden

Voor Oldstars (vanaf 60+) geldt een beperkt lidmaatschap met eigen voorwaarden. Je betaalt eenmalig entreegeld. Alle informatie kun je hier raadplegen.

Wat krijg je?

 • Op dinsdagochtend is er een clinic die in het teken staat van bewegen en aangepast tennis. Voorafgaand aan de clinic is er een inloop met koffie.
 • Eventueel kan er op donderdag deelgenomen worden aan een rackettoss.
 • Je wordt wel bondslid maar kan niet deelnemen aan de KNLTB-competitie of KNLTB-toernooien.
 • Je krijgt wel een ledenpas voor het kunnen van het clubhuis (toiletgebruik), maar deze is niet geactiveerd om een baan te kunnen reserveren.
 • Je betaalt per cyclus van 10 clinics.
 • Je zit niet vast aan doorlopende kosten/lidmaatschap

 

Oldstars lid worden

 

vrijwilligers gevraagd!

De vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van leden als vrijwilligers. Denk aan het (meehelpen bij het) organiseren van toernooien of begeleiding bij competitieactiviteiten, het 'bemannen' van de bar, het op orde houden van het park of het clubhuis, het werven van sponsors of nieuwe leden of deelname aan het bestuur. Er is dan ook altijd behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers. Heb je goede ideëen, talenten of wil je graag helpen, meld je dan aan. Dat kan direct bij de aanmelding als lid of door (later) een e-mail te sturen aan het bestuur.