Jeugdpakketten

Tennis Alles-in-1

 

VANWEGE DE COVID-19-MAATREGELEN ZIJN DE JEUGDPAKKETTEN VOOR 2020 KOMEN TE VERVALLEN!

 

Tennis vinden wij de allerleukste sport, maar voor ouders niet altijd even overzichtelijk en makkelijk te regelen. Normaal gesproken moet er voor het lidmaatschap, de competitie, tennislessen en andere activiteiten op verschillende momenten door het jaar heen apart worden opgegeven en worden betaald. Met de Tennis Alles-in-1 pakketten willen we ouders een alternatief bieden en daarmee ontzorgen om steeds te moeten inschrijven voor alle verschillende onderdelen van de tennissport.

Om tennis optimaal te beleven is het met name voor de jeugd goed om niet alleen trainingen te volgen, maar ook regelmatig een wedstrijd te spelen. De Tennis Alles-in-1 pakketen sluiten naadloos aan bij deze visie van Tennisvereniging Malden.

Tennis Alles-in-1 is een pakket waarin onder andere lidmaatschap, tennislessen en competitie tegen aantrekkelijke tarieven zit inbegrepen. Er zijn diverse pakketten afgestemd voor de recreatieve tot fanatieke speler (zie onderstaande tabel). De kosten voor tennis zijn bovendien verspreid over meerdere maanden (6 of 12 afhankelijk van het pakket).

Met Tennis Alles-in-1 is het meteen duidelijk wat je krijgt voor welk bedrag per maand. Je bent voor de onderdelen in het pakket automatisch aangemeld. Je behoudt de mogelijkheid om je verhinderingen door te geven. 

Voor alle duidelijkheid: de pakketten omvatten de onderdelen die in het actuele verenigingsjaar aanvangen.
Alleen de lessen voor de wintertraining lopen door in het volgende verenigingsjaar. Indien in het actuele verenigingsjaar een pakketkeuze wordt gemaakt met wintertraining dan omvat die pakketkeuze ook de lessen van de wintertraining in januari tot en met maart van het volgende verenigingsjaar. De wintertraining vangt immers aan in november van het actuele verenigingsjaar. Ook indien het lidmaatschap tegen het einde van het actuele verenigingsjaar tijdig zou worden beëindigd. 

Met de pakketten zitten jeugdleden niet meer 'op tennisles' maar zitten zij 'op tennis'.

 

De pakketten

Hieronder staat een overzicht van de inhoud van de verschillende pakketten.

Onderdelen pakket Zomer Basis Basis Plus Top
Entreegeld (nieuwe leden) v v v v
jaarlidmaatschap Tennisvereniging Malden & KNLTB v v v v
Hele jaar vrij tennissen v v v v
Zomertraining 20x (1 uur per week, groep 8 personen) in de periode april-oktober v v v v
2e les zomertraining 20x (1 uur per week, groep 8 personen) in de periode april-oktober     v  
2e les zomertraining (intensief) 20x (1,5 uur per week, groep 4 personen) in de periode april-oktober       v
Wintertraining 16x (1 uur per week, groep 8 personen) in de periode november-maart   v v v
2e les wintertraining 16x (1 uur per week, groep 8 personen) in de periode november-maart     v  
2e les wintertraining (intensief) 16x (1,5 uur per week, groep 4 personen)       v
Deelname Jeugdclubkampioenschappen v v v v
Deelname ‘Open Malden’ Jeugdtoernooi v v v v
Deelname voorjaarscompetitie   v v v
Deelname najaarscompetitie v v v v
Competitie club-shirt v v v v
Deelname minimaal 1 ander open toernooien (onder begeleiding) *     v  
Deelname minimaal 2 andere open toernooien (onder begeleiding) *       v
         
Prijs per maand (jeugdlid 6 t/m 11 jaar) € 42,00 ** € 39,00 € 56,50 € 89,00
Prijs per maand (jeugdlid 12 t/m 17 jaar) € 45,00 ** € 40,50 € 58,00 € 90,50

 

*De kosten van het betreffende toernooi zelf zijn niet inbegrepen en dienen los voldaan te worden.

**6 maandtermijnen (april t/m september)

 

Voorwaarden

De pakketten zijn zorgvuldig samengesteld en scherp geprijsd. Op de pakket(keuze) zijn daarom de Jeugdpakketvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan ook bij de documenten voor leden (besloten gedeelte). Hieronder staat enkele belangrijke voorwaarden die daarin zijn opgenomen samengevat, namelijk:

  • De reguliere lidmaatschapsvoorwaarden en reglementen van de vereniging zijn onverminderd van toepassing. De looptijd van de abonnementen is dan ook telkens slechts 1 jaar, gelijk met het verenigingsjaar (januari - december);
  • Vóór 1 juni van het jaar kan het abonnement tussentijds opgezegd of (naar een ander pakket) gewijzigd worden per e-mail aan de ledenadministratie;
  • Bij tussentijdse opzegging of wijziging geldt dat de reguliere vergoeding voor het jaarlidmaatschap en de (omgerekende) reguliere vergoeding voor de al (deels) verbruikte onderdelen altijd verschuldigd blijft. Een eventueel nog te betalen restant dient in beginsel in één termijn te worden betaald. De reguliere tarieven vind je hier. Ingeval van wijziging naar een ander pakket wordt het maandbedrag opnieuw vastgesteld;
  • Indien het lidmaatschap niet vóór 1 december is opgezegd, dan volgt daarna telkens de keuze of er en voor welk pakket het nieuwe verenigingsjaar gekozen wordt. Het abonnement loopt dus niet van rechtswege door;
  • Betaling verloopt per maand en per automatische incasso. Voor het zomerpakket zijn dat in beginsel 6 termijnen (april - september). Voor de andere pakketten zijn dat in beginsel 12 termijnen (jan-dec). Bij tussentijds wijziging naar een ander pakket dient het verschuldigde betaald te worden in de op dat moment resterende termijnen van een pakket;
  • De trainingsvoorwaarden van de vereniging zijn op de tennistrainingen van toepassing; 
  • Het Toppakket is vanwege de beperkte groep van slechts 4 personen voor de extra les alleen mogelijk bij 4, 8, 12, etc. deelnemers (er wordt gewerkt met een wachtlijst).

 

Aanmelden

Aanmelden voor Tennis Alles-in-1 pakketten kan voor nieuwe leden door je aan te melden als lid. Na bevestiging van het lidmaatschap ontvang je inlogcodes voor het besloten gedeelte van de website. Op dat gedeelte staat een apart formulier voor het doorgeven van je keuze. Zie de link hieronder voor leden.

Leden die nog niet eerder een pakket hebben gekozen kunnen hier op een aparte pagina (besloten gedeelte website) zich aanmelden.

NB: het formulier staat slechts tijdelijk open (in de maand november) om je keuze door te geven voor het opvolgende jaar. Mocht het formulier niet (meer) beschikbaar zijn dan krijg je als jeugdlid vanzelf bericht zodra het formulier weer open staat. 

 

Meer informatie

Mocht je vragen hebben of nadere informatie willen dan kan er contact worden opgenomen met de jeugdcommissie.