Tennispark

Het clubhuis op het tennispark van Tennisvereniging Malden is dé plek waar leden elkaar ontmoeten voor het maken van tennisafspraken en eventueel het genieten van een kopje koffie of een drankje voorafgaand aan of na afloop van een partijtje tennis. Maar het clubhuis is ook de plek voor algemene en facilitaire zaken zoals kleedkamers, doucheruimtes, materialenberging, sanitaire voorzieningen en de mogelijkheid om via een speciaal reserveringssysteem een van de beschikbare 8 tennisbanen te reserveren. Hoe dat reseveringssysteem werkt vindt je op de pagina baanreservering

Om dat systeem te kunnen gebruiken of bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van de toiletten moet er natuurlijk wel een mogelijkheid zijn om het clubhuis in te kunnen. Sinds medio 2009 is de toegang tot het clubhuis geregeld middels een toegangscontrolesysteem. Naast de toegangsdeuren tot de clubhuishal en de toegangsdeuren tot de bar en de bestuurskamer bevinden zich cardreaders. De KNLTB-pasjes van onze leden zijn alle geschikt gemaakt voor het openen van de deuren middels het doorhalen van de pasjes door de cardreaders. Het is uiteraard ook weer niet zo dat iedereen zomaar op ieder tijdstip alle deuren kan openen. Daar zijn regels voor opgesteld, te vinden in het parkreglement. Kortgezegd komt het erop neer dat je afhankelijk van je leeftijd en het tijdstip op de dag toegang wordt verleend tot in ieder geval de algemene voorzieningen. De toegang tot de bestuurskamer is voorbehouden aan een beperkte groep leden, hetgeen ook geldt voor de deur naar de bar. Voor de laatstgenoemde toegang is zelfs per dag (via een bardienst-rooster) bepaald wie daar toegang heeft. Klik hier voor een plaatje van het systeem.

Een paar belangrijke punten m.b.t. het gebruik van de ledenpas in het toegangscontrolesysteem:

  • Na 1 april is de ledenpas van 2015 niet meer geldig.
  • De pas dient met de magneetstrip tegen de linkerzijde gedrukt door de cardreader te worden gehaald.
  • Controleer na het passeren van een toegangsdeur altijd of de deur correct achter je in het slot valt.
  • Is jouw pas verminkt of ben je deze verloren o.i.d. dan dien je dit z.s.m. te melden aan de administratie om misbruik hiermee te voorkomen. In het systeem wordt iedere handeling met een pas vastgelegd.
  • Plaats nooit voorwerpen in het deurkozijn om deze permanent geopend te houden. Dit heeft een nadelige invloed op de uiteindelijke werking van de electrische sloten welke veel geld hebben gekost.
  • Zodra en zolang in de bar volgens rooster iemand aanwezig is, zullen alle toegangsdeuren zonder pasje kunnen worden geopend.
  • Voor leden die een bardienst hebben wordt de eigen ledenpas voor de duur van die bardienst geschikt gemaakt om ook de deur naar de bar te kunnen  ontsluiten. Voor het weer sluiten van de bar zie het clubhuisreglement.
  • Ruilen van een bardienst is uiteraard toegestaan, maar dat dient altijd zo vroeg mogelijk (voor de mutatie in het systeem) te worden gemeld aan de betreffende barcoördinator of aan bardienst@tvmalden.nl. Vermeld deze ruil ook op het schema op het prikbord in de hal. Geen melding vooraf betekent simpelweg dat de bar niet geopend zal zijn omdat de pas van de ander niet geschikt. zal zijn om de bar te openen.

In het clubhuis is er dus ook een heuse bar, door sommigen oneerbiedig ‘kantine’ genoemd; het is veel meer een ‘Grand-Café’ waar je, als de bar geopend is, in een gezellige sfeer kunt vertoeven en, zo gewenst, gebruik kunt maken van het aanbod aan koffie. thee en zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken. En in (nog) beperkte mate zijn er kleine hapjes en snacks verkrijgbaar. De bar wordt gerund door Clubhuiscommissie. En voor de daadwerkelijke verkoop is er iedere dag een aantal bardiensten, ingevuld door een of meerdere barkeepers. De jaarlijkse contributie van een seniorlid bestaat niet alleen uit een financiële bijdrage maar ook uit de verplichting minmaal éénmaal per halfjaar per jaar de rol van barkeeper te vervullen. Per verrichte bardienst ontvangt men 15 euro korting op de contributie, met een maximum van tweemaal 15 euro.

Niet iedere barkeeper is (volledig) op de hoogte van hoe het allemaal werkt achter de bar, in de keuken en, niet onbelangrijk, hoe je na afloop de bar correct moet afsluiten. Daarom bestaat er zelfs een clubhuisreglement waarin dat allemaal is geregeld en uitgelegd. Dit reglement (of werkinstructie) is ook opgenomen in de INFO-uitgave; achter de bar is ook een exemplaar hiervan te vinden in de barklapper.