Vereniging

Hier vind je alle informatie over Tennisvereniging Malden: wie de vereniging bestuurt met de hulp van welke commissies, hoe je je moet gedragen op het tennispark, hoe je een baan reserveert, en meer.

Klik in het menu op een van de onderwerpen als je wat meer algemene informatie over een onderwerp wilt.

Onderstaand zie je wie wat doet binnen de vereniging.

VERENIGINGSGEGEVENS 2018
ALGEMEEN
Tennisvereniging Malden Opgericht 19 december 1980
Ingeschreven bij de KNLTB onder nr 15792
Park en clubhuis Dorsing 1 6581RT Malden 024-3583095
Aantal leden ca 425 senioren en 125 junioren
Postadres Zwenkgras 35 6581 RK Malden
Website www.tvmalden.nl
BESTUUR
Jos van Helden Voorzitter, wnd vz Jeugdcommissie 024-7610942
Carla Lubbers Secretaris 024-3583443
vacature Penningmeester 024-3584490
vacature Lid, voorzitter Jeugdcommissie
Erik van Rumund Lid, voorzitter Technische Commissie 024-3580401
vacature Lid, voorzitter Commissie Voorzieningen 024-3581218
Joost Koks Lid, voorzitter Commissie Communicatie 06-21294314
vacature Lid, voorzitter Seniorencommissie
ADMINISTRATIE
Secretariaat Carla Lubbers
Zwenkgras 35 6581 RK Malden
024-3583443
secretaris@tvmalden.nl
Ledenadministratie Stephan van Helmond
Boterdijk 4 6581 AA Malden
024-3582057
info@tvmalden.nl
PARKBEHEER
Groundsman vacature 024-3582768
Groundsman Tiny Verhoeven 024-3581470
TENNISLESSEN/-TRAINING
Trainer Peter van Andel 06-52657227
Trainer Mickey van de Vorle 06-24699564
BANK
ING Bank NL40INGB0005425868 voor alle betalingen door leden
RABO Bank NL12RABO0537156933
BIJZONDERE LEDEN
Ereleden Jeroen Seegers, Stephan van Helmond
Leden van Verdienste Wolly Nicolasen, Bert Schijf, Francien Nicolasen† en Jan van Bergen