Lidmaatschap

Hoe kom ik aan allerlei informatie over het lidmaatschap en Tennisvereniging Malden?
Wie mogen lid worden?
Wat kost een lidmaatschap?
Hoe meld ik me aan?
Hoe kom ik in het bezit van een eigen KNLTB-ledenpas?
Waarvoor dient deze pas?
Wat moet ik doen ingeval van vermissing van de ledenpas?
Hoe en aan wie kan ik een wijziging in mijn gegevens melden?
Hoe moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Hoe kom ik aan allerlei informatie over het lidmaatschap en Tennisvereniging Malden?

In de eerste plaats via deze pagina op de website. Mochten er dan toch nog vragen onbeantwoord blijven, bel dan gerust met onze ledenadministrateur, Stephan van Helmond, op nummer 0243582057. Laat zonodig op het antwoordapparaat een bericht achter hoe hij je terug kan bellen. In tweede instantie kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de secretaris van de vereniging, Carla Lubbers, op nummer 0243583443. Zodra je je hebt aangemeld voor het lidmaatschap ontvang je regelmatig, voornamelijk via mail, actuele informatie over de (activiteiten van de) vereniging.

Terug naar het begin van de pagina

Wie mogen lid worden?

In principe kan iedereen lid worden van Tennisvereniging Malden. In de praktijk echter zullen kinderen pas lid worden als ze minstens de 6-jarige leeftijd hebben bereikt. En op flink oudere leeftijd blijkt het geen probleem om een partijtje te tennissen, gezien het feit dat onze vereniging inmiddels een paar leden telt die al dicht de 90-jarige leeftijd bereiken!

Terug naar het begin van de pagina

Wat kost een lidmaatschap?

Elders op deze site is een compleet tarievenoverzicht te vinden met o.a. de jaarcontributies voor de verschillende leeftijdsgroepen. De contributie geldt steeds voor een geheel kalenderjaar. Gaat een lidmaatschap in ná 1 mei dan zal een reductie per verstreken maand na 1 mei worden toegepast op de contriutie. Nieuwe leden betalen altijd eenmalig een entreegeld: voor junioren (t/m 17 jaar) € 12,- en voor senioren € 18,-. De verschuldigde bedragen worden automatisch geïncasseerd van de bankrekening welke is vermeld op het inschrijfformulier.

Terug naar het begin van de pagina

Hoe meld ik me aan?

Aanmelding geschiedt door het downloaden van een inschrijfformulier (klik op dit woord voor het downloaden van een exemplaar): formulier printen, volledig invullen en ondertekenen en met een pasfoto (naam en geboortedatum op achterzijde vermelden) inzenden aan de administratie Boterdijk 4 6581AA Malden. Voor minderjarigen dient het formulier te worden ondertekend door een van de ouders of voogd. Een pasfoto mag ook digitaal worden aangeleverd, via info@tvmalden.nl, mits de foto sterk lijkt op een pasfoto.

Terug naar het begin van de pagina

Hoe kom ik in het bezit van een eigen KNLTB-ledenpas?

Nadat het inschrijfformulier, correct en volledig ingevuld, is ontvangen zal dit binnen enkele dagen worden verwerkt. De administratie verzorgt de aanmelding bij de tennisbond, KNLTB, die vervolgens een officieel KNLTB-tennispasje zal vervaardigen. Dit pasje wordt doorgaans in twee of drie weken door de administratie ontvangen en daarna doorgezonden aan het nieuwe lid. Voorzover nodig zal voor de eerste weken een tijdelijke pas worden verstrekt.

Terug naar het begin van de pagina

Waarvoor dient deze pas?

Baanreservering:
In de allereerste plaats is het pasje nodig op ons tennispark om daarmee een tennisbaan te kunnen reserveren. Om toch, kort na de aanmelding, al te kunnen tennissen, zal de administratie een ‘tijdelijke ledenpas’ verstrekken. Nadat de definitieve pas is verstrekt dient de tijdelijke pas z.s.m. te worden geretourneerd aan de administratie.
In de hal van het clubhuis hangt een zgn. ‘touchscreen’ dat is verbonden met het geautomatiseerde baanreserveringssysteem. Het gebruik ervan wijst zich vanzelf.

Toegangscontrole:
In de tweede plaats is het pasje bestemd om het clubhuis te kunnen betreden. Direct naast iedere toegangsdeur hangt een cardreader: simpel je pasje hier door halen en de deur zal automatisch worden ontsloten en krijgt men toegang tot de hal (baan reserveren) en sanitaire voorzieningen. Overigens kan niet met ieder pasje het clubhuis worden geopend. Per pasje is in het systeem vastgelegd of de houder ervan wel of niet het clubhuis mag openen. Kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar kunnen het clubhuis alleen openen tussen 15 en 19 uur en alle leden van 12 jaar en ouder kunnen vanaf 7 uur gedurende de hele dag het clubhuis openen. De deur naar het bargedeelte in het clubhuis, baan9 geheten, kan alleen geopend worden door een aantal daartoe aangewezen leden én door het seniorlid die voor de betreffende dag is ingeroosterd om als barkeeper taken te verrichten.

Terug naar het begin van de pagina

Wat moet ik doen ingeval van vermissing van de ledenpas?

Door met name de sleutelfunctie van de pas is het belangrijk dat de vermissing van een pas direct wordt gemeld aan de administratie, telefonisch op nummer 0243582057 of via een mail aan info@tvmalden.nl. De betreffende pas zal door de administratie direct voor ieder gebruik worden geblokkeerd. Wordt de pas teruggevonden dan dient dit ook te worden gemeld aan de administratie om de blokkeringen weer op te heffen. Indien de pas niet wordt teruggevonden dan zal door de administratie een ‘tijdelijke ledenpas’ worden verstrekt totdat een nieuw aangevraagde duplikaatpas van de KNLTB is ontvangen. De kosten van deze nieuwe pas worden doorbelast aan het betreffende lid.

Terug naar het begin van de pagina

Hoe en aan wie kan ik een wijziging in mijn gegevens melden?

Iedere wijziging in de lidmaatschapsgegevens dient schriftelijk of via mail, info@tvmalden.nl, aan de administratie gemeld te worden. Ook indien men een niet meer goed gelijkende foto op de ledenpas wil vervangen, dan dient een nieuwe foto, op pasfotoformaat, met naamvermelding te worden gezonden aan de administratie. Digitale verstrekking van de foto is ook mogelijk aan het adres info@tvmalden.nl. Een nieuwe foto leidt niet direct tot de aanmaak van een nieuwe pas. De foto is pas zichtbaar op de nieuwe pas in het volgende seizoen.

Hoe moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Mocht je, om welke reden dan ook, het lidmaatschap willen opzeggen dan geldt dat de opzegging schriftelijk dient te geschieden aan het adres van de administratie. Een opzegging via mail wordt ook geaccepteerd maar is alleen geldig als deze ook door de administratie als ontvangen is bevestigd. Een opzegging dient minimaal vier weken vóór het einde van het jaar te zijn ontvangen. In dat geval eindigt het lidmaatschap formeel per 31 december van dat jaar; in alle andere gevallen eindigt het lidmaatschap aan het einde van het jaar daaropvolgend. Zonder opzegging wordt een lidmaatschap automatisch ieder jaar verlengd.

Terug naar het begin van de pagina