Sponsoren

De inkomsten van Tennisvereniging Malden worden vooral verkregen uit de contributies van de ongeveer 700 leden. De opbrengsten van de bar-exploitatie maken dat deze contributies, zeker in vergelijking met andere tennisverenigingen, laag zijn. Daaraan dragen ook zeker de bijdragen van onze sponsors bij.

Hieronder vind je de logo’s en namen van onze sponsors. De sponsors welke als baansponsor worden aangemerkt zijn onze ‘hoofdsponsors’. Van hen vind je ook het logo in de linkerbovenhoek van deze website onder ons eigen logo.

Geinteresseerden in een vorm van sponsoring van onze vereniging kunnen contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Jos van Helden. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0247610942. Via een mailtje aan bestuur@tvmalden.nl kan ook de interesse aan ons gemeld worden. Jos zal dan via het opgegeven telefoonnummer zelf contact opnemen.