Tarieven

Contributie per lid:
junioren t/m 11 jaar (te bereiken in 2018)          59,00
junioren van 12 t/m 17 jaar (te bereiken in 2018)         77,00
studerenden (zie onder de toelichting en de uitzondering voor 18-jarige studenten)

127,00

senioren (in 2018 18 jaar of ouder), zie toelichting onder     177,00
ondersteunend lidmaatschap         25,00
korting voor ieder volgend lid op één adres, per lid         10,00
toeslag per lid indien geen incassomachtiging is afgegeven            5,00
toeslag per lid indien geen mailadres is opgegeven            5,00
Overige tarieven
entreegeld junioren          12,00
entreegeld senioren          18,00
deelname aan (KNLTB-)competitie, per competitievorm          14,00
introductie (max. 3x per lid per jaar) junior           4,00
introductie (max. 3x per lid per jaar) senior            5,00
verstrekking duplikaat ledenpas (i.g.v. verlies e.d.)            2,50
verzuimen van uitvoeren geplande bardienst, per dienst         30,00
Tarieven en trainingsdata zomertraining 2018
Voor zowel junioren als senioren:
1 x per week 1 uur trainen op maandag of zaterdag in een groep van 8, 19 lessen € 145,00
1 x per week 1 uur trainen op dinsdag t/m vrijdag in een groep van 8, 20 lessen € 153,00
Selectietraining
Alleen voor junioren, selectietraining: 1 x per week 1½ uur trainen in een groep van 8, 19 lessen of 20 lessen. (deze tarieven zijn op basis van 3 uur met een korting van 50 % op 1,5 uur.)  € 218,00 resp.
€ 230,00
Alleen voor junioren, selectietraining: 2 x per week 1½ uur trainen in een groep van 8, 2×19 lessen of 2×20 lessen. (deze tarieven zijn op basis van 3 uur met een korting van 50 % op 1,5 uur.) € 326,00
resp.
€ 344,00
 privétraining, per uur   50,00

Opmerkingen:

  1. Voor senioren geldt een verplichting om per bardienstperiode (= ongeveer een halfjaar) minimaal één bardienst te verrichten tegen een na afloop van die periode te verrekenen korting op de contributie; senioren die in 2018 18 jaar worden zijn vrijgesteld van deze verplichting.
  2. De vermelde contributie voor senioren is dus inclusief maximaal tweemaal de te behalen korting van 25 euro voor het verrichten van een bardienst; tegen het eind van iedere bardienstperiode c.q. halfjaar wordt de korting terugvergoed als blijkt dat men de geplande bardienst heeft uitgevoerd.
  3. Tennisvereniging Malden wil de nog voltijds studerende senioren tot 28 jaar graag stimuleren om lid te blijven. Indien vóór 15 februari een kopie van een geldige collegekaart of OV-jaarkaart wordt ingezonden aan de administratie, dan wordt het contributietarief voor studerenden in rekening gebracht. De inzending van genoemde kopie dient ieder jaar opnieuw te geschieden. Voor studerenden van 19 jaar en ouder geldt wel de bardienstverplichting en de te behalen maximale korting op de contributie.
  4. Voor een eventuele introductie wordt een introductiepas verstrekt aan de bar; bij inlevering van die pas wordt per pas een bedrag ad € 2,50 terugvergoed.