Tarieven

Entreegeld

Indien je lid wil worden betaal je in beginsel eenmalig entreegeld. De tarieven voor 2019 zijn als volgt vastgesteld:

entreegeld junioren (tot 18 jaar)          12,00
entreegeld senioren (vanaf 18 jaar)          18,00

Contributie

Ieder lid betaalt per jaar voor het lidmaatschap (jaarcontributie). Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien het lidmaatschap aanvangt ná 1 mei van het lopende verenigingsjaar dan wordt op de jaarcontributie een reductie toegepast per reeds verstreken maand na mei van dat jaar.

Sinds enkele jaren bestaat er de mogelijkheid voor kinderen vanaf 4 jaar (Tenniskids blauw) om deel te nemen aan speciale tennistrainingen. Dergelijke leden zijn formeel (nog) geen lid maar worden als aankomend lid (aspirant-lid) beschouwd. Voor hen gelden afwijkende voorwaarden en tarieven.

Ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering (in december) wordt de contributie voor het lidmaatschap voor het opvolgende jaar vastgesteld.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 december 2018 is besloten de contributie voor 2019 niet te verhogen maar uitsluitend te indexeren volgens de vaste prijsindex van 2,1%.

Hieronder staan de tarieven zoals die gelden met ingang van 1 januari 2019.

Contributie per lid
per jaar
Aspirant-jeugdlid, 4- 6 jaar (blauw) 20,00
junioren t/m 11 jaar (te bereiken in 2019) 61,00
junioren van 12 t/m 17 jaar (te bereiken in 2019) 79,00
voltijds studerenden van 18 jaar, 79,00
voltijds studerenden van 19 jaar en ouder * 129,00
senioren (in 2019 18 jaar of ouder), ** 181,00
ondersteunend lidmaatschap 25,00
korting voor ieder volgend lid op één adres, per lid 10,00
toeslag per lid indien geen incassomachtiging is afgegeven 5,00
toeslag per lid indien geen mailadres is opgegeven 5,00

 

opmerkingen:

* Tennisvereniging Malden wil de nog voltijds studerende senioren tot 28 jaar graag tegemoet komen. Indien vóór 15 december een kopie van een geldige collegekaart of OV-jaarkaart wordt ingezonden aan de administratie, dan wordt het contributietarief voor voltijds studenten in rekening gebracht. De inzending van genoemde kopie dient ieder jaar opnieuw te geschieden. Voor studenten van 19 jaar en ouder geldt wel de bardienstverplichting en de te behalen maximale korting op de contributie.

** Voor senioren geldt een verplichting om per bardienstperiode (ongeveer een halfjaar) minimaal één bardienst te verrichten tegen een na afloop van die periode te verrekenen korting op de contributie; senioren die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden zijn voor dat jaar nog vrijgesteld van deze verplichting. De vermelde contributie voor senioren is dus inclusief maximaal tweemaal de te behalen korting van telkens € 25,- voor het verrichten van een bardienst.

Trainingstarieven

Leden kunnen zich twee keer per jaar inschrijven voor het volgen van trainingen, te weten voor de zomertraining en voor de wintertraining. De tarieven voor de training zijn afhankelijk van:

  • het seizoen (zomer of winter)
  • de locatie (voor de winter: binnen of buiten)
  • het trainingsmoment (zomer: 19 of 20 lessen, winter 16 lessen)
  • categorie lid (jeugd of senior)

Voor aspirant-jeugdleden (Tenniskids blauw, 4-6 jaar) gelden enkele afwijkingen. Voor Tenniskids blauw bestaat de mogelijkheid om een verkorte trainingscyclus te volgen, te weten 8-10 lessen in plaats van 16-20 lessen. Zij worden ingedeeld in groepen van maximaal 4 kinderen en de lessen duren 45 minuten.

Voor de jeugdleden (vanaf Tenniskids oranje) is er extra aanbod in de vorm van langer of vaker trainen. Op de lestijd na het eerste uur kan korting worden verleend die afhankelijk is van de categorie training.

De kortingen in 2019 zijn als volgt:

  • bij 1x 1,5 uur les: 25% korting op het tarief voor het extra halve uur
  • bij 2x 1 uur les: 50% korting op het tarief voor het tweede uur
  • bij 2x 1,5 uur les: 50% korting op het tarief voor de tweede 1,5 uur

Tenzij anders aangegeven worden trainingen in beginsel gegeven in groepen van 8 personen en duren deze 1 uur. Indien door de trainers een groep van 4 of minder leden wordt gevormd, dan duurt de training 45 minuten. Het tarief wijzigt in dat geval niet.

De trainingen voor (aspirant)jeugdleden zijn in de winter altijd binnen!

De trainingstarieven zijn als volgt:

 

JEUGD, zomer 2019

Regulier
Aantal weken
1x per week op maandag 19 158,00
1x per week op dinsdag t/m zaterdag 20 167,00
Intensief
1x 1,5 uur per week op maandag 19 198,00
1x 1,5 uur per week op dinsdag tm/ zaterdag 20 209,00
2x per week op maandag 19 237,00
2x per week op dinsdag t/m zaterdag 20 251,00
2x 1,5 uur per week op maandag 19 356,00
2x 1,5 uur per week op dinsdag t/m zaterdag 20 376,00
privétraining, per uur 50,00

 

JEUGD, winter 2019-2020

Tenniskids blauw
Aantal weken
Tenniskids blauw, 1x 45 min per week, verkort (aanvang in november of aanvang in januari) 8 65,00
Tenniskids blauw, 1x 45 min. per week, normaal 16 118,00
Regulier (muv Tenniskids blauw) Aantal weken
1x 60 min per week (binnen) 16 232,00
Intensief (muv Tenniskids blauw) Aantal weken
2x 60 min per week (binnen) 16 348,00
privétraining, per uur 50,00

 

SENIOREN, zomer 2019

Regulier Aantal weken
1x per week op maandag 19 158,00
1x per week op dinsdag t/m zaterdag 20 167,00
privétraining, per uur 50,00

SENIOREN, winter 2019-2020

Regulier
Aantal weken
1x per week buiten 16 144,00
1x per week binnen 16 232,00
privétraining, per uur 50,00

Competitietarieven

deelname aan (KNLTB-)competitie, per competitievorm 14,00

Overige tarieven

introductie (max. 3x per lid per jaar) junior 4,00
introductie (max. 3x per lid per jaar) senior 5,00
verstrekking duplikaat ledenpas (i.g.v. verlies e.d.) 2,50
toeslag per lid, per incasso indien geen incassomachtiging is afgegeven (anders dan contributie) 5,00
verzuimen van uitvoeren geplande bardienst, per dienst 30,00