Baanreservering

In de hal van het clubhuis bevindt zich tegen de wand van de bestuurskamer het touchscreen van het baanreserveringssysteem. Via dit scherm kun je, simpel door het aanraken van de verschillende opties, een baan reserveren. Je kunt specifiek kiezen voor een van de acht tennisbanen of je kiest voor de baan die het eerst beschikbaar is. Je hebt wel jouw eigen tennispasje nodig voor het doen van een reservering.

Belangrijk:

Personen waarvoor een reservering is ingevoerd moeten op het tennispark aanwezig zijn, ondanks een eventuele wachttijd. Ben je niet aanwezig dan kan verzocht worden om de betreffende reservering te laten annuleren.

Mocht je al een reservering hebben ingevoerd, maar gaat het partijtje tennis niet door om wat voor reden dan ook, vergeet dan vooral niet om de ingegeven reservering te wissen vóórdat je het tennispark verlaat. Anders zal de betreffende tennisbaan gedurende de aangegeven tijd niet door anderen kunnen worden gereserveerd.

Onbespeelbaarheid tennisbanen

Er zijn omstandigheden/condities waaronder er geen gebruik mag worden gemaakt van de tennisbanen, niet alleen ter voorkoming van schade aan die banen maar ook ter voorkoming van persoonlijk letsel.

Er kan/mág niet worden getennist als

  • Er zich een laag sneeuw op de banen bevindt; probeer nooit verse sneeuw van de baan te verwijderen. De kans op schade aan de baan is dan zeer groot.
  • Ingeval van een bevroren onderlaag (van sneeuw).
  • Als het enkele nachten achtereen matig tot streng heeft gevroren en het dooit overdag niet of nauwelijks. De lava, direct onder het gras, zal bevroren zijn. Bij snelle dooi zal het lijken of de baan er perfect bij ligt, maar tennissen met die conditie veroorzaakt zeker oneffenheden in het kunstgras oppervlak.
  • Als de bovenlaag van de baan er wit uitziet zal dit duiden op bevroren mist of rijp. De verraderlijke gladheid van het oppervlak geeft ernstige risico’s als er tóch op getennist wordt.

Ben je niet zeker van de situatie, kijk dan op onze site www.tvmalden.nl; op de homepage is een melding opgenomen of de banen die dag wel of niet bespeelbaar zijn.