Omgangsregels

Omgangsregels binnen het tennisspel

Graag willen wij de omgangsregels binnen het tennisspel nog een keer onder de aandacht brengen. De Jeugdcommissie vindt het belangrijk dat er sportief wordt getennist. Natuurlijk doet iedereen zijn best om niet alleen goed te tennissen, maar ook sportief en netjes. Helaas zijn er altijd ook situaties, waarbij het wel eens voorkomt dat kinderen schelden, vloeken, met hun racket gooien en zich onsportief gedragen op de baan. Ook komt het voor dat ouders niet gewoon komen kijken, maar zich heel erg gaan bemoeien met het spel van hun kind, waardoor soms juist frustratie en verkeerd gedrag ontstaat. Om ervoor te zorgen dat naast het leveren van een prestatie vooral de gezelligheid met elkaar voorop staat, hebben we een aantal gedragsregels opgesteld:

Voor de speler:

hoort wél:
* geef je tegenstander(s) een hand vóór aanvang van de wedstrijd!
* speel in!
* zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder zijn, geef ze netjes aan! Dit geldt ook voor ballen van de andere baan.
* geef je tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteer of bedank voor het spelen!
* de winnaar biedt iets te drinken aan!
* tel hardop en speel een punt opnieuw bij discussie!
* wees aardig en sportief en heb veel plezier!

hoort niét:
* gooien met je racket
* ballen wegslaan
* vloeken en schelden
* ruzie maken met je tegenstander
* telefoneren tijdens de wedstrijd
* onsportief gedrag
* vals spelen
* afval op de baan achterlaten.

Voor de ouder / toeschouwer:
* bemoeit u zich niet met de wedstrijd!
* u mag aanmoedigen, maar doe dit gematigd en moedig álle spelers aan!
* stimuleer en promoot sportief gedrag!
* spreek aan op onsportief gedrag!
* raadpleeg bij onenigheid een onafhankelijk persoon (liefst wedstrijd- of competitieleider)!
* leg geen druk bij de speler om te winnen!
* stimuleer de speler om vooral te genieten!
* ga goed geïnformeerd op pad!
* toon interesse!
* loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand!
Zowel van de kinderen als van de ouders verwachten wij SPORTIEF gedrag.

Maatregelen bij (herhaald) ongewenst gedrag:
We hebben al duidelijk gemaakt hoe belangrijk we sportief gedrag vinden. De Jeugdcommissie zal in ieder geval het jeugdlid direct aanspreken op zijn of haar gedrag, indien dit ongewenst gedrag is. Na de wedstrijd zal het worden nabesproken. Als het gedrag zich blijft herhalen, zal er een waarschuwing gegeven worden. Komt er dan geen verbetering in het gedrag, dan zal de Jeugdcommissie de wedstrijd staken en je van de baan halen. Dat betekent dus dat je de wedstrijd moet opgeven. Natuurlijk hopen wij deze laatste maatregel nooit toe te hoeven passen. We hebben aangegeven wat we sportief en wenselijk vinden op de tennisbaan en rekenen erop dat we dit met z’n allen, tennissers, ouders én begeleiders, waarmaken!
Tot slot nog een aantal links naar sites welke interessant zijn:
www.tenniskids.nl
www.toernooi.nl
www.knltb.nl