Training

De trainingen staan onder leiding van Peter van Andel en Mickey van de Vorle.

Aanmelden voor de training is voor leden van Tennisvereniging Malden via deze site mogelijk door het invullen en verzenden van het webformulier vóór de daarop aangegeven uiterste verzenddatum.

Direct na de uiterste inzenddatum wordt begonnen met het indelen van alle inschrijvingen, waarbij zoveel als maar mogelijk is rekening wordt gehouden met de op het formulier aangegeven wensen. De indeling van de trainingsgroepen wordt twee weken voor het ingaan van de training gemaild. Deze wordt ook op deze website gezet.

Training is zeker voor nieuwe leden die nog niet eerder hebben getennist een prima gelegenheid om de eerste beginselen van de tennissport snel onder de knie te krijgen. En om ook snel wat mensen te leren kennen binnen de club. Voor de junioren is er de mogelijkheid om 2 x per week te trainen.

Onder welke voorwaarden je mee kunt doen aan de trainingen, hoe je dat regelt en welke tarieven daarvoor gelden, kun je lezen op de pagina trainingsvoorwaarden. De groepsindeling van de trainingen is te downloaden via deze pagina.