Training voorwaarden

Tot en met zondag 24 februari 2019 kan ieder lid van de Tennisvereniging Malden zich aanmelden voor de ‘Zomertraining’. Deze digitale inschrijving dient uiterlijk op 24 februari 2019 om 24:00 uur te zijn ontvangen. Ná die datum ontvangen inschrijvingen worden slechts in behandeling genomen als er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn.

De eerste, voorlopige, indeling van het trainingsschema zal ongeveer twee weken vóór aanvang van de training aan alle deelnemers worden gemaild en per die datum ook via de website beschikbaar zijn. Hoewel velen het mobiele nummer van één of meerdere trainers hebben is het niet de bedoeling hen via die nummers voor algemene vragen te benaderen! Respecteer hun privacy. Voor meer informatie over de training kun je een e-mail zenden aan training@tvmalden.nl.

NIEUWE OPTIES JEUGD!
Omdat ‘de jeugd de toekomst heeft’ kunnen jeugdleden nu tegen een forse korting (tot wel 50% op het tweede uur) twee keer per week trainen of ook een (dubbele) extra lange training (1,5 uur) afnemen. Zie de opties en geldende kortingen hieronder in de voorwaarden.

 

LET OP: Ben je nog geen lid, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie, 024-3582057, of stuur een e-mail aan info@tvmalden.nl. Je kunt je ook direct aanmelden als lid door het inschrijfformulier hier te downloaden, te printen, geheel in te vullen en (met pasfoto) in te zenden.

 

Hieronder staan de algemene trainingsvoorwaarden. Lees deze nauwkeurig door. Onder de voorwaarden is een link opgenomen naar het aanmeldformulier voor de training.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING
Tennisvereniging MALDEN

 

TRAINERS

De trainingen worden verzorgd door onze vaste trainers Peter van Andel en Mickey van de Vorle. In het geval van afwezigheid wordt er een andere trainer door Sport Events Detachering BV geregeld waarvan u op de hoogte wordt gesteld.

 

PLAATS

De trainingen worden gegeven op het tennispark van de Tennisvereniging Malden. In de winter is er ook een optie om binnen te trainen in sporthal Lierdal. Dit gaat tegen een meerprijs vanwege het huren van de binnenbaan.

 

LESDUUR

De trainingen worden in beginsel per uur ingepland voor groepen van meer dan 5 spelers. De netto trainingsduur is 50 minuten. De laatste 10 minuten kunnen worden gebruikt om zelf te oefenen. De trainers bepalen de indeling van de groepen. Het kan voorkomen dat een groep uit 4 of minder spelers bestaat. In dat geval geldt dat de lesduur 45 minuten bedraagt.

 

KOSTEN 2019

groep: aantal lessen tarief 2019 opmerking
Senioren:
8 personen 19 € 158 Betreft lessen op de maandag (vanwege enkele feestdagen 19 ipv 20)
8 personen 20 € 167
Junioren:
8 personen 19 € 158 Betreft lessen op de maandag (vanwege enkele feestdagen 19 ipv 20)
8 personen 20 € 167
Extra aanbod JEUGD
Groep 8 personen lessen van 2 x 1 uur 19  € 237 deze tarieven zijn op basis van 2 uur met een korting van 50 % op het 2e uur.
20  € 251,00 deze tarieven zijn op basis van 2 uur met een korting van 50 % op het 2e uur.
Groep 8 personen les van 1,5 uur* 19  € 198,00 deze tarieven zijn op basis van een korting van 25 % op het extra half uur.
20  € 209,00 deze tarieven zijn op basis van een korting van 25 % op het extra half uur.
Groep 8 personen lessen van 2 x 1,5 uur* 19  € 356,00 deze tarieven zijn op basis van 3 uur met een korting van 50 % op 1,5 uur.
20  € 376,00 deze tarieven zijn op basis van 3 uur met een korting van 50 % op 1,5 uur.

* Voorwaarde: voldoende deelnemers

 

AANVANG TRAINING

De zomertraining vangt aan op 1 april 2019. Het aantal trainingsweken tijdens de zomertraining is 20 weken (19 weken indien de les op maandag is). Voor de jeugd zijn dit 18 reguliere trainingen en 2 wedstrijdweken, te weten het Open Malden Jeugdtoernooi (OMJ) en de clubkampioenschappen. In deze 2 weken zijn er voor hen wedstrijden onder begeleiding en geen reguliere trainingen.

Lessen worden gegeven in de week van:

1-8-15-22 april       (let op: maandag 22 april (2e Paasdag) is er geen les. De rest van de week wel!)
6-13-20-27 mei
3-10-17-24 juni       (let op: maandag 10 juni (2e Pinksterdag) is er geen les.)
19-26 augustus
2-9-16-23-30 september
7-21 oktober

Er is géén les tijdens het open toernooi, tijdens vakanties en op feestdagen.

 

INDELING

Indeling van de trainingsgroepen vindt plaats aan de hand van het volledig ingevuld inschrijfformulier op onze websiteWanneer aan deze criteria niet is voldaan, zal plaatsing in eerste instantie niet mogelijk zijn. Plaatsing is afhankelijk van speelsterkte, leeftijd en de opgegeven verhinderingen. Onderintekening binnen een lesgroep is voor risico en rekening van Tennisvereniging Malden. Ongeveer twee weken voordat de eerste les start ontvang je via e-mail de trainingsindeling en wordt de indeling op de website gepubliceerd.

 

VERHINDERING

Bij verhindering van de trainer zal hij jou op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Wanneer er door weersomstandigheden niet gespeeld kan worden, geldt: voor twee, door weersomstandigheden uitgevallen trainingen, krijg je één inhaaltraining terug met een maximum van twee inhaaltrainingen. Deze worden op het einde van de periode ingehaald. Bij eigen verhindering van de lesnemer, ongeacht de reden, bestaat er géén recht op inhalen. Verhinderingen altijd bijtijds doorgeven aan de trainer.

 

INSCHRIJVING EN BETALING

Met het verzenden via de site van de aanmelding gaat men akkoord met deze ‘Algemene voorwaarden voor de training’. Tevens machtig je daarmee Tennisvereniging Malden om omstreeks de 4e lesweek het lesbedrag éénmalig af te schrijven van je rekeningnummer. De deelnemer aan de training verplicht zich tot volledige betaling van het lesgeld, ongeacht het aantal lessen dat de deelnemer door eigen verhindering en ongeacht de reden van deze verhindering niet volgt.

 

AANWEZIGHEID VAN OUDERS TIJDENS TRAININGEN

Aan de ouders gaat het vriendelijk verzoek om gedurende de training niet aanwezig te zijn. Ouders zijn welkom een vijftal minuten aan het begin en het eind van de training. Het langer aanwezig zijn leidt deelnemende kinderen af en staat ook de ontwikkeling van de zelfstandigheid van hun kind in de weg. Na afloop is er altijd gelegenheid om kort iets met de trainer te bespreken. In het geval dat er hier meer tijd voor nodig is, kan je een afspraak met de trainer maken.

 

VERZEKERING

De trainer is aangesloten bij Sport Events Detachering BV Noord-Brabant te Lieshout, Noord Brabant. Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. Sport Events Detachering BV Noord-Brabant noch Tennisvereniging Malden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, voortkomend uit het volgen van tennislessen.

 

TRAININGSBEGELEIDING COMMISSIE (TBC)

De huidige TBC bestaat uit 3 leden. De TBC is verantwoordelijk voor alles wat met de trainingen te maken heeft en onderhoudt het contact tussen trainers, commissies en bestuur. Bij eventuele problemen zal met behulp van de TBC naar een oplossing worden gezocht. Dit seizoen is de samenstelling van de TBC:

Hans Mutgeert                024-3582081

Hans van Haren               024-3584490

Jos van Helden                 024-7610942

 

Klik hier voor het aanmeldformulier op de site.

Wij wensen je een plezierige en vooral leerzame training toe.

TBC Malden, Peter, Mickey en Sport Events Detachering BV Noord-Brabant.