Training voorwaarden

Tot 30 september 2018 kan ieder lid van de Tennisvereniging Malden zich aanmelden voor de ‘Zomertraining’. Deze digitale inschrijving dient uiterlijk op 30 september 2018 binnen te zijn. Ná die datum ontvangen inschrijvingen worden slechts in behandeling genomen als er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. De eerste, voorlopige, indeling van het trainingsschema ongeveer twee weken voor aanvang van de training aan alle deelnemers worden gemaild en per die datum ook via deze site beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de training kun je een mail zenden aan training@tvmalden.nl.

LET OP: Ben je nog geen lid, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie, 024-3582057, of stuur een mailtje aan info@tvmalden.nl. Je kunt je ook direct aanmelden als lid door het inschrijfformulier hier te downloaden, te printen, geheel in te vullen en in te zenden.

Hieronder naar de betreffende voorwaarden en lees deze nauwkeurig door; aan het eind daarvan is een link opgenomen om je direct via een formulier op deze site aan te melden voor de training.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WINTERTRAINING

Tennisvereniging MALDEN

 

TRAINERS

De trainingen worden verzorgd door onze trainers Peter van Andel en Mickey van de Vorle.

 

PLAATS

De trainingen worden gegeven op het tennispark van de Tennisvereniging Malden. In de winter is er ook een optie om binnen te trainen in sporthal Lierdal. Dit gaat tegen een meerprijs vanwege het huren van de binnenbaan.

 

LESDUUR

Trainingen worden in principe ingepland per uur. De netto trainingsduur is 50 minuten. De laatste 10 minuten kunnen worden gebruikt om zelf te oefenen.

 

KOSTEN

groep: tarief 2018 aantal lessen
Senioren:
Wintertraining Buiten 135 16
Wintertraining bij Lierdal 205 16
Junioren:
Wintertraining bij Lierdal 205 16
Wintertraining bij Lierdal 2x per week 315 16
 *’

Start maandag 5 november
Lessen in week van 5-12-19-26 november
3-10-17 december
7-14-21-28 januari
4-11-18-25 februari
11 maart

Géén les in kerstvakanties (24 december  t/m 4 januari ) én voorjaarsvakantie 4 maart t/m 8 maart.

reguliere trainingen.’

INDELING

Indeling van de trainingsgroepen vindt plaats aan de hand van het volledig ingevuld inschrijfformulier op onze websiteWanneer aan deze criteria niet is voldaan, zal plaatsing in eerste instantie niet mogelijk zijn. Plaatsing is afhankelijk van speelsterkte, leeftijd en de opgegeven verhinderingen. Onderintekening binnen een lesgroep is voor risico en rekening van Tennisvereniging Malden. Ongeveer twee weken voordat de eerste les start ontvang je via e-mail de trainingsindeling en wordt de indeling op de site gepubliceerd.

 

VERHINDERING

Bij verhindering van de trainer zal hij jou op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Wanneer door weersomstandigheden er niet gespeeld kan worden, geldt: voor 2, door weersomstandigheden uitgevallen trainingen, krijg je één inhaaltraining terug met een maximum van twee inhaaltrainingen. Deze worden op het einde van de periode ingehaald. Bij eigen verhindering van de lesnemer, ongeacht de reden, bestaat er géén recht op inhalen. Verhinderingen altijd bijtijds doorgeven aan de trainer.

 

INSCHRIJVING EN BETALING

Met het verzenden via de site van de aanmelding gaat men akkoord met deze ‘Algemene voorwaarden voor de wintertraining’. Tevens machtig je daarmee Tennisvereniging Malden om omstreeks de 4e lesweek het lesbedrag éénmalig af te schrijven van je rekening. De deelnemer aan de wintertraining verplicht zich tot volledige betaling van het lesgeld, ongeacht het aantal lessen

dat de deelnemer, door eigen verhindering en ongeacht de reden van deze verhindering, niet volgt.

 

AANWEZIGHEID VAN OUDERS TIJDENS TRAININGEN

Aan de ouders een vriendelijk verzoek, om gedurende de gehele training niet aanwezig te zijn. Ouders zijn welkom een vijftal minuten aan het begin en het eind van de training. Het langer aanwezig zijn leidt af en staat ook de ontwikkeling van de zelfstandigheid van hun kind in de weg. Na afloop is er altijd gelegenheid om kort iets met de trainer te bespreken. In het geval dat er hier meer tijd voor nodig is, dien je een afspraak met de trainer te maken.

 

VERZEKERING

De trainer is aangesloten bij Sport Events Detachering BV Noord-Brabant te Lieshout, Noord Brabant. Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. Sport Events Detachering BV Noord-Brabant noch Tennisvereniging Malden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, voortkomend uit het volgen van tennislessen.

 

TRAINER BEGELEIDINGS COMMISSIE

De huidige TBC bestaat uit 4 leden. De TBC is verantwoordelijk voor alles wat met de trainingen te maken heeft en onderhoudt het contact tussen trainers, commissies en bestuur. Bij eventuele problemen zal met behulp van de TBC naar een oplossing worden gezocht. Dit seizoen is de samenstelling van de TBC:

Hans Mutgeert                024-3582081

Cees Voorn                       024-3581218

Hans van Haren               024-3584490

Jos van Helden                 024-7610942

 

Start maandag 5 november
Lessen in week van 5-12-19-26 november
3-10-17 december
7-14-21-28 januari
4-11-18-25 februari
11 maart

Géén les in kerstvakanties (24 december  t/m 4 januari ) én voorjaarsvakantie 4 maart t/m 8 maart.

 

 

Klik hier naar het aanmeldformulier op de site.

Wij wensen je een plezierige en vooral leerzame training toe.

TBC Malden, Peter, Mickey en Sport Events Detachering BV Noord-Brabant.